Pembagian Kelas PKPBA

Pembagian kelas PKPBA Semester Ganjil Tahun Akademik 2022-2023 dapat dilihat di bawah ini:

Gunakan SEARCH dengan keyword NIM atau nama untuk melihat kelas anda!

 

NO ABSENNIMNAMAKELAS DAN RUANGWALI KELAS
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
KELAS/RUANG TR. 1 / B. 302
1220101110026DIAH AYU ROCHMAWATI TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
2220101110049SALWA SALIMATUNNAJAH TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
3220101110106SYABILA PANGESTI TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
4220101110110MOHAMMAD AQIMUDDIN AL MAJID TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
5220101110122KUNZITA LADIANA MANZIL TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
6220101110140SANIA ELYSA MUSTAINAH TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
7220101110142ZAIDATUR RIZQIYAH TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
8220101110160IQLIMA NIA AYU PAWESTRI TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
9220101110202ALFI ALFARIZHI HIDAYAT TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
10220103110016IMA YUSTIANINGSIH TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
11220103110042PUTRI NIRMALA ARUM TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
12220103110120SUCIATI HANDAYANI TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
13220104110012MELATI RAHMAH PUTRI ARFADILAH TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
14220104110013HASMI KHOIRUDIN TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
15220104110030LATIFA MAHARANI TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
16220104110032NAJWA SALSABILA TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
17220104110047MU IDA NUR FADHILAH TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
18220104110062LAILA RAHMA ARYANI TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
19220104110064SHERLY QOTRUN NADA QONITATILLAH TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
20220104110067AJILNI DIINI MAR'ATUN NUR CHASANAH TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
21220104110073DEWI SARTIKA TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
22220104110078ARHAM ALI TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
23220104110084MUHAMAD FAYIZ GUMELAR TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
24220104110098NUR AINA FATHURROHMAH TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
25220104110100AMINATUL FAUZIA TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
26220104110118SYAFIQUR RAHMAN TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
27220104110121MOHAMMAD ZAIDANI NUR YUSUFI TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
28220104110125KHAIRUNNISA TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
29220104110127HAMDI ATIQUR ROHMAN TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
30220104110140LAILA NURHALISA TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
31220105110063SYIFA NABILAH NUR IZZAH TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
32220106110031NIMAS AYUNI DRAJATI TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
33220106110046DARISA ARUM MARDHATILLA SYAIBANI TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
34220106110087SURYA KUSMANA TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
35220107110035KURNIA AYU PRAMISTI TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
36220107110060RADIQSAN WALID RAMADHAN TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
37220107110087UNTUNG PARAREAN ADJIE SAPUTRA TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
38220108110013MOHAMMAD ROZI BADRUS TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
39220108110015URWAH AL WUTSQO TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
40220108110023A. WAHID HASYIM TR. 1 / B. 302SITI FATIMAH, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
KELAS/RUANG TR.2 / B. 303
1220101110014NAILATUL MUNA TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
2220101110016ILMA FAUZIYAH TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
3220101110052ALMAS WILDA PRADNYA MEGANANDA TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
4220101110056RIFQI QOLBU RAMDANI TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
5220101110067ZAHRA LAHITANIA TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
6220101110096GHONIMATUR ROHMAH TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
7220101110114MOHAMAD AZMI MUBAROK TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
8220101110116AHMAD ZOEL AIDY TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
9220101110130ALFIAN FAHMI MA`ARIF TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
10220101110132NAILA RAHMATIKA TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
11220101110133NABILA ZAHWA ALDISA TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
12220101110185AHMAD WILDAN DHIYAUL FAHMI TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
13220102110046ANNISA RIDHA DWI SEPTIANA TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
14220103110009LAILATUL FITRIA TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
15220103110012FRIESHA INDAH LUMINTANG TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
16220103110052KHAZIMAH NUJBAH TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
17220103110114AYU DWI PUSPITA RANI TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
18220104110033LAILIA RAHMAWATI TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
19220104110039LAIL ABID QODRY ZHULZILA TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
20220104110054KHOIROTUNNISA TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
21220104110056ISMI KHOIRUN NISA` TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
22220104110079SHINTA ADHELIA PUTRI SUGIHARTO TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
23220104110088RISKA PUTRI DINI APRILIA TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
24220104110109MUCHAMMAD ZAINUL MURTADHO TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
25220104110116RIZIQ SYUKRON AHMADI TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
26220104110132LUNA AZALIA YUSRI FILZA TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
27220104110141RIZAL AGUS WIYANTO TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
28220104110143M. AZHAR SYAMS TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
29220104110144MUHAMMAD ROZAAN BAIHAQI TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
30220104110154ANISAH MAIMUNAH TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
31220106110029FREDY WAHYU SINGGIH TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
32220106110049FARHAN NI`AMUR ROZZAN AL FAJRI TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
33220106110065NANDIRA AISYATUTSANIYAH TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
34220106110085M. ABID SHAFLY MARZUQ TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
35220107110039VARA FAUZIATUL `AINIYAH TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
36220107110072NADIA AZIRA TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
37220107110082RIFDATUL MILLAH TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
38220108110007SHOFIA PRABAWATI KUSUMA PUTRI TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
39220108110021ZULFIKA SAHIROTU ZUHRO TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
40220108110069NADIAH FAIZA SALSABILA TR.2 / B. 303Nashikin Muad, MA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
KELAS/RUANG TR. 3 / B. 304
1220101110036ZAYYAN ZAIDAN NASUTION TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
2220101110064HANUM MIR`ATUL MASLAHAH TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
3220101110077FATIMAH AZ ZAHRA TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
4220101110104ELIYA RAHMAWATI TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
5220101110131SYIFANA AISYAFA AZZAHRA TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
6220101110147FITRIA DESWANDA TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
7220101110150FATIHANI ISTIGHFARIN TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
8220101110180RAMZA QISTI ALHAQIQI TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
9220102110001MUCH. RIZKI MAULANA TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
10220102110090FERDY KRISNA EDYUSURA TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
11220103110054ARRIZKA TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
12220103110069ALMIRA PUTRINIRMA EL-FATIMIA TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
13220104110010FAFI DAROTUN NISA` TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
14220104110018ADINIA JAUHARATUL CAMELIA TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
15220104110027ANISSA FATIH NUR FADILAH PUTRI BAHAGIA TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
16220104110051ATYATUL FIDLYA TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
17220104110085AHMAD ANSHARI TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
18220104110094FELAHATUS SHOLIHAH TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
19220104110095MIRZA NAASHIROTUL UMMAH TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
20220104110104FAUZIAH FIRDAUSI TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
21220104110108MAMBAUL HIKMAH TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
22220104110113ASHHABUL KIRAMI TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
23220104110114MAULIDYA ISNAINI TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
24220104110119MUCHAMAD SAIFULLAH TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
25220104110124LALU IMRON ROSYADI TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
26220104110128ZAROTUL MINAL UMAROH TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
27220104110131ADZRAH DWI SUNARTY ABAS TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
28220104110145RARERASIKI SEIHA NAVISA TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
29220104110147M ABDULLAH AZZAM TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
30220104110150INAYAH FITRI ULINNUHA TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
31220104110153AUWALYNNISA FIMAGHFIROTILA TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
32220106110050SYIFA AMALIA ZAHRA TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
33220106110061NINDYA DWI PALUPI TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
34220106110071HOLIKUL MUBIN TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
35220107110012HAZLINDA PARASWATI TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
36220107110049MUHAMMAD RIZQI AKBAR TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
37220107110053DHEA ANASTASIA TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
38220107110057AHMAD BARI HANIF TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
220108110008OKTAVIA ARIFATUL MAHARANI TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
220108110035AHMAD MAULANA SUHADA TR. 3 / B. 304Moh. Anwar, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
KELAS/RUANG TR. 4 / B. 305
1220101110006HIDAYATUL MUDAWIYAH TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
2220101110007ARYA HANAN NAFIDZ TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
3220101110013ACHMAD NUR FAJRI TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
4220101110022FAIQOTUL HIMMAH TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
5220101110081ADELIA NABILA `AINUR ROHMAH TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
6220101110086INDRA LUKMANA TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
7220101110105MOCH. SYAFRI RAMADANI TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
8220101110146CANTIKA YULIANA PUTRI TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
9220101110199MAISYATUR RODHIYAH TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
10220102110016MUHAMMAD IZZATUL HIKAM TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
11220102110112MOH. ZIDNI ILMAN NAFI`A TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
12220103110008ALFINA WARDATUL HASANIYAH TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
13220103110027NADIA NUR AINI TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
14220103110044CITRA HAPSARI AYUNING TYAS TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
15220103110080SALMA NISA PUJAANI TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
16220103110090AHMAD UBAIDILLAH TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
17220103110098TSANIYAH NAFI`AH TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
18220103110111SRI MAYA FITRI RACHMAWATI TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
19220103110151SINTHYA ZIYADATURRAHMA MUKHLIS TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
20220104110004ADAM BA`ABDULLAH TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
21220104110014MUFAROCH KHATUL URBA NINGRUM AZIZAH TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
22220104110016ZAKIA MARYAM RAIHANA ISMAIL TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
23220104110058SHOFIYAH RISALATUL WAHIDAH TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
24220104110070VERISA CAMELIA CAHYANI TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
25220104110096ANISA NUR FADHILA TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
26220104110112SHAFA MARISKA TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
27220104110120RETNO ENDAH KUSUMA WARDANI TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
28220104110155HAFID YUSUF HIDAYATULLOH TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
29220104110156KELVINA BERLIAN NOER RIZA TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
30220105110006AFA LILFADILA TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
31220105110017SYARIFATUL KHUSNIYAH TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
32220105110054SABRINA CHOIRUN NISA` S TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
33220106110042BADI`U ZAINAR NAASHA TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
34220106110056NAILA FAIZAH SALSABILA TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
35220106110081HIBAN MUHAROM TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
36220106110116MANYINGARRI ALFIANOOR IBRAHIM TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
37220107110045SAIDUL AMRI TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
38220107110050EVADA DEWI AISYAH TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
39220107110088AHMAD MUHARRAM WILDAN AS SALIM TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
40220108110011CHARIROTUL LATHIFA TR. 4 / B. 305Mustafid Ma'arif, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
KELAS/RUANG TR.5 / B. 306
1220101110005GITA SELVIA TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
2220101110011MOH. VINSYAH FACHREZI TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
3220101110032URWATUL WUTSQA TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
4220101110055YULIA FATIMAH ALZAHRA TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
5220101110078MUHAMMAD FAYIZ ARDYANSYAH TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
6220101110094ARY HASAN RAHMATULLAH TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
7220101110100ROSYIDA EL IZZAH MA`RUFAH TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
8220101110128PUTRI NURAISYAH TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
9220101110157IQBAL AULA RAMADHAN TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
10220101110172SILMIYATIN NUFUS TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
11220101110188NAFISAH DZAWINNADA TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
12220101110200ROSHY NUR KHOIROH TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
13220102110002MUTIA SANIHAH TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
14220102110014MOCH. MUSLIMIN TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
15220103110010NAZWA RAMAYASUM TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
16220103110023DINA RABIYATUL ADAWIYAH TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
17220103110034AURA AKMALIA PUTRI TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
18220103110066MUHAMMAD SA`DAN KAFAFI TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
19220103110088AINI FEBRIANTI TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
20220103110108AVILA NADA SHIDQI MUARIF TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
21220103110118RISKA AKMALIA RAMADHANI TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
22220104110002LU`LU`ATUN NADHIROTUS SA`DIYAH TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
23220104110024MUHAMMAD ZULFIKRAM TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
24220104110071AGIL FAWWAZ TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
25220105110043BINTI NADZIROTUL FADILAH TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
26220106110040SYUKRIATI KAMILAH SYAH TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
27220106110094NEHLA WAFIROTUN NADA TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
28220106110097NOER FITRIA SHOLEHA TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
29220106110101ZEIN DAFA ABDULLAH TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
30220106110109M SAHRUL KIROM TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
31220107110015MOHAMAD ADAM ADZANI TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
32220107110032SYFA NUR SHOFI FITRI TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
33220107110037SHOFWATUT TARBIYAH TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
34220107110071ABDURRAUF AZIZ TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
35220108110002ZAHROTUL ANING NUR FAIZAH TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
36220108110003RETNO TRI WAHYUNI TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
37220108110019ELOK AYU SEKAR VALENTIEN ADHA TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
38220108110025ALFIYATUL ILMIYAH TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
39220108110050FARSYA RISANDA FARADIBA TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
40220108110057AHMAD ILHAM VERDIANSAH TR.5 / B. 306Dr. Nur Kholid, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
KELAS/RUANG TR. 6 /B. 307
1220101110003HASNIA IMROATIS SYARIFAH TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
2220101110008DINA RAHMATUN NAJMA JAMIL TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
3220101110021MALIKA ZAHRA TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
4220101110063DWIKA AYU RAMADHANI TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
5220101110082GANDHES SASMITANING MUKTI TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
6220101110092HARISMA ZIDANATUSSANAYA TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
7220101110097FAJRIAN AMINUDDIN TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
8220101110121SITI LULUK ILMA`NUN TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
9220101110134KHOFIFAH TRI ANJANI TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
10220101110135ACHMAD LATHO`IFUL ALAM SYAH TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
11220101110174AHTALA ALIYYU RAHMANSYAH WIDJAYA TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
12220103110007SIDQI AULIA RAHMAN TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
13220103110106FAIZ AKMAL ISRO NUGROHO TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
14220103110116DWI NADIYAH MUBAROKAH TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
15220103110129KAMILIYATUR RISQIYAH TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
16220104110005MUHAMMAD AMIRUL MUKMININ TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
17220104110015FATIMATUS ZAHRO TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
18220104110020CINDY EKA DESTIANA TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
19220104110025BAYU AJI NUGROHO TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
20220104110055RIFA FARAHATUZ ZAKIA TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
21220104110075ARFAATUN ASIFAH TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
22220104110076GITA KARTIKA SEPTIANA TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
23220104110077LILIS SURYANI TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
24220104110082SITI AFIROH TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
25220104110093YASMIN ALIYYAH SALSABILAH TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
26220104110126INTAN NUR KAMILA TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
27220104110136SIDQI ALI TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
28220104110137SHOFFANY MAFAZA NAJYA TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
29220104110138WURUDA RIF`ATAL AMIN TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
30220104110142FINA INAYATUZ ZULFA TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
31220104110148ABDUL QODIR TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
32220106110006ANISA LUTFI RAHMADIYA TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
33220106110020FAHMI MAULANA TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
34220106110070MUHAMMAD AQLI HUSAINI TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
35220106110083ANUGERAH SANDI PERMANA TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
36220106110123AFIFI RIHADATULAIS FARKA TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
37220107110013IKTAFA ULYA INDANA TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
38220107110089MUHAMMAD HAIDAR TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
39220108110005NELI KHIKMATUL LAILI TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
40220108110043LIDIANA FITRIA NINGSIH TR. 6 /B. 307Faizal Habibie, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
KELAS/RUANG TR.7 / B. 308
1220101110012AJMAL RAMZANI NASYWA SHOFI TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
2220101110035AMEYLIA MAULIDA TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
3220101110062MOH. ADITYA HADI SAPUTRA TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
4220101110065MIFTAHUL HUDA TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
5220101110074NOVIA ARSY IMANDA TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
6220101110111M. AKHLIS AKBAR TAMIMI TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
7220101110137KHARISMA MAULANI TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
8220101110144RIKA JULIANA TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
9220101110196MOHAMMAD OBET ILHAMZAH TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
10220102110018IMDAD LABIB SAKILAH TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
11220102110034BELLA IZZATUN NAFSI TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
12220102110045AZHARA ROMADHONA TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
13220102110064KAMALIN QISTHI NURFATAYATI TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
14220103110001AMANATUN NAFISAH TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
15220103110048INTAN SAFITRI TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
16220103110122MOH. HALIMUNNAJIH TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
17220103110127MOH FIKRI HAIKAL ROSY TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
18220103110136MIRZA AULIA RAHMAH TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
19220103110144AFIQ KAMALUDDIN AL-FAWAID TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
20220103110152MUHAMMAD KHAMIL TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
21220104110001DEWI SHOIMAH TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
22220104110009DURRATUN SALMA TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
23220104110017INTAN IRMAWATI TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
24220104110019SALIMA SAN ZAHRANI TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
25220104110022ANZILI TSUMAIROTA SABILA TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
26220104110037DIVANA INDANA ZULFA TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
27220104110101RADINNA MAULIDA MAHEZWARI TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
28220104110133YUNISA NUSWANTARI TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
29220105110021AURORA MAHARANI TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
30220105110034SUSANI MAQSHUROTI ROJAN TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
31220106110018NIMAS FAIZZAH HUMAIRAH TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
32220106110055AISYAH SABTIN TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
33220106110092MUHAMAD NOUVAL HILMY TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
34220107110002ILHAM ARIFIN HRP TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
35220108110004FARHA ASHIILAH HERWINSYAH TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
36220108110006LUTFIA RAHMAWATI TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
37220108110012LULUK ZAINIYAH TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
38220108110027WILDAN FRANDITAZANO EKA RIDUWAN TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
39220108110031ALIN MAGHFIROTIKA TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
40220108110033WILDANI ZAKIYATUS SHOLIHATI ASHARI TR.7 / B. 308Achmad Busiri, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
KELAS/RUANG TR.8 / B. 309
1220101110024DAVINA SALSABILA TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
2220101110030FARIZA BRILLIANT ADILLA TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
3220101110043MUHIMMUTS TSAALITS AL-AMIIN S. TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
4220101110071IMRON MA`ARUF TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
5220101110085DIYA`UL MUKOROBIN TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
6220101110102KHAIRUNNISA NABIIL AFIYAH TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
7220101110138RIDHA FAUZIAH ROSLI TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
8220101110207NABIL MUTAROQI TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
9220102110047INDANG WANDHAN SARI TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
10220103110040KHABIBAH NAILUL ROCHMAH TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
11220104110031MAULIDATUL ISMAH TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
12220104110036NASYATUL LAELI TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
13220104110059HERLINA KHUDHRIYAH TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
14220104110065ABI BURROHIM FAHZAN HAMZAH TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
15220104110069AMELIA SYIFA RUFAYDAH TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
16220104110083HAZIZATUL `AISYAH TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
17220104110089SAYIDAH ALFA NAFILAH TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
18220104110102AZZAM DHOMIRI TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
19220104110105SHAHILLA RISCA PUTRI TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
20220104110134ELSA NIZAR AZITA TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
21220104110135RIZKY ABDULLAH TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
22220104110149NIDHOMUL HAQ TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
23220104110157FATIMAH ANNISA SAYYIDANA ZAHRO TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
24220105110011BAIQ ADELIA ELSA APRIANA TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
25220105110019SHELLA AVISKA TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
26220106110004GALUH ARISTAWATI TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
27220106110016ALFI LAILATUL MAGHFIROH TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
28220106110028ZAHIRA KHAIRUNNISA TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
29220106110033DINDA NUR MAULIDIA TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
30220106110100NUR INTAN KARTIKA AYU TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
31220106110125ALIF FAIZUL MUBAROK TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
32220107110009SALSABILA SABIL TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
33220107110027ADHELYA PUTRI DYANI TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
34220107110030SALMA NAILI AZIZAH TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
35220107110083CANDRA SYIFA`UL MUSTOFA TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
36220107110091MUCH AZHAR FANZA NUGROHO TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
37220108110018EVANA CHARISSA SHAFA TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
38220108110036SHINFIN NABILAH TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
39220108110044YENI MUKHLISOH TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
40220108110059MUHAMAD SA`IDUL RIZAL TR.8 / B. 309Ary Utami, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
KELAS/RUANG TR.9 / B. 310
1220101110004TIARAH MAWATI TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
2220101110020KAMILA KHOIRUNNISWATIL AZKIYA TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
3220101110044NAILI KHARISATUN NASIROH TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
4220101110053AILSA TAMZIA KUMALA TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
5220101110060MUHAMMAD AMIRUL ARIFUQIN TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
6220101110066ALFIAN HAIKAL FARUQ TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
7220101110069RAYHAN NAUFAL ALINATA TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
8220101110080FITRI NUR SA`IDAH TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
9220101110084MOHAMMAD TAJUDDIN TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
10220101110087BELA FIRDAUSUL MA`RIFAH TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
11220101110108MASFUFATUL ALYA TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
12220101110117SHELFIYA ANJANI TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
13220101110123AHMAD NUR SIHABUDIN TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
14220101110136SYARIFATUL MUNAWAROH TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
15220101110177MAHDY HAIDAR TAUFIK TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
16220101110210ANDINI MUNAINDANA TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
17220101110211AHMAD RAIHAN BAHRUL ILMI TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
18220102110012AULIA ISMATUL SHOFI TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
19220102110104MUHAMMAD AKMAL MUZAKKI DWI SYAH PUTRA TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
20220103110005SITI MUBAROKAH TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
21220103110022NANDA RAHMANINGTIAS TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
22220103110060AHMAD ROIHAN ASRORI TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
23220103110064FAIZATUL MUKARRAMAH TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
24220103110077IRMA WILDANIYAH TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
25220103110087GABRIEL ABDILLAH SW TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
26220103110092AFLAH SUCI ADIELLIA TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
27220104110041WULAN NUR HARDIANA TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
28220104110052FARIDA NUR FATIH TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
29220104110152MARWAH MABRUKAH TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
30220105110038AYU WULANDARI TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
31220106110012SUKMAWATI TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
32220106110047ARIVIA RIFDA ANASTACIA TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
33220106110079ANISAH SABILAH TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
34220106110098YUSUF ASRI JUNDULLAH TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
35220107110026ALIEFIA YUNIZAR TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
36220107110031ALYA SHOFIA TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
37220107110034TARISAH NURIN NASHIRAH PERMANA TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
38220107110059RAHMATIKA DHAMAYANTI TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
39220107110081MUHAMMAD RAUDLATUL HIDAYATULLAH TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
40220108110029HASUNA AKLILAH TR.9 / B. 310Maulidia A. Noer, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
KELAS/RUANG TR.10 / B. 311
1220101110027NURUL FADHILAH RAMADHANI TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
2220101110051STEVIA REYNATA TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
3220101110068SALSABILA RAUDHATUZ ZAHRO TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
4220101110088ANISATUN `ADILAH TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
5220101110091NAHDIA FARIHATUS TSANIA TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
6220101110113MAGHFIROTUS SHOLIHAH TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
7220101110143ABDUL SYAWAL TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
8220102110008RAIHAN MALIKAL HASAN TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
9220102110042RAHMA ALYA FATIKA SARI TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
10220102110102ANANDA PUTRI F. IZZAH TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
11220102110107ABDUL ROJI TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
12220103110024NAJWA FIROHMATIKA SARI TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
13220103110028ELPHA ULYA PARISI TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
14220103110055AMAL AGUS MAHARDIKA TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
15220103110067ZANUBA RAHMA FITRIAH TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
16220103110082KHAULA AFIFAH TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
17220103110091ZAUHAROTUL LAILI NADHIFAH TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
18220103110096AZKA AMALIA TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
19220103110099DWI ANGGRAINI LUTFIYAH TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
20220103110112WIDYA NUR INDAH PUSPITA SARI TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
21220103110130MUHAMMAD MAR`II ZHILALISSALAM TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
22220104110028FINA RIF`ATU FADLLIK TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
23220104110081FIRMAN ARDIANSYAH TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
24220104110087MUHAMMAD SYAHRIRAMADHAN TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
25220104110117TATIMMATUL WAQFIYA TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
26220104110139AINUNNISA UBUDIYAH TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
27220104110151FAISHAL ABDILLAH AZZAM TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
28220105110014NORA ARDILA TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
29220105110023LANA AWFA DIKRINA LUTFIYAH MUDAIM TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
30220105110066M.NANANG BAHA`UDDIN TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
31220106110021HENDRI ROFIANTO TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
32220106110077KHOLILUR ROHMAN TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
33220106110118DURROTUS SANIYYAH ATSALITSI TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
34220107110029MUHAMMAD KHATAMI TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
35220107110056SHOFIA SAFINATUL JANNAH TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
36220108110020ATTHARIKA KAMILA UTOMO TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
37220108110032AINUR RIFKA MUJAHIDAH TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
38220108110039FATIMA AZZAHRO TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
39220108110041MIRZA AULIA AL-FURQANY TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
40220108110064NURUL FITRI RAMADHANI TR.10 / B. 311Sahya Husein, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
KELAS/RUANG TR.11 / B. 312
1220101110037VIOKI DEVA AHNAF RAHMATULLOH TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
2220101110046MUHAMMAD WAHYUDI HANGGARA TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
3220101110109MAHDINA FERA FARIKHA TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
4220101110126HUSNUL KHOTIMAH DIAH RAHMAWATI TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
5220101110127NAUFAL AHMAD NABIL TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
6220101110139SALSHA AINUR CHOTIMAH TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
7220101110163FITROTUL MUTIARA SUKMA TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
8220101110191MUCHAMMAD IRSYAD MAHILA TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
9220101110209ROJIID ARBI MUHYARDHO TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
10220101110213ALIYA PUTRI ANGGREINI TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
11220102110003LAILATUL FITRIYA TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
12220103110063FIKRIYATUS SYADIDAH TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
13220103110084SYAFAATUL KHOLIDAH TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
14220103110095SADIDA MILLATINA TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
15220103110113ALIFATUZ ZULFA TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
16220103110121DEVINA MITA SASQIA TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
17220103110133ANISA WAHDATUS SA`IDAH TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
18220103110142ALVI AZIZAH MARSILA TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
19220104110003ALDINA FAUZIYAH TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
20220104110034FIRDA AINU ROHMAH TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
21220104110049UMMI FARICHATUL MASYKUROH TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
22220105110005LAILIYATUL FAJRIYAH TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
23220106110003ANA NUR FITRIYAH TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
24220106110011DIVA UMMUL MALAYDA TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
25220106110030KRISNA HADIWINATA TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
26220106110045AMELIA WAHYUNINGTYAS UTAMI TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
27220106110062MUHAMMAD PRAYNANDO ELSA FARID TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
28220106110067FADHILATUL IZZATI TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
29220106110078AWWALI AL AYYUBI STEFANSYAH TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
30220106110086NABILA LINTANG SADEWI TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
31220106110099MUHAMMAD UMAR MAHFUDZ TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
32220106110110AHMAD IBNI TAHSIN TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
33220107110021IFA MAGHFIROH TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
34220107110062ELVA LAELA KAMILA TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
35220107110070WIRDA FARFAZA NABILA RUSAFI TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
36220107110084NAVISATUN KURROTA A`YUN TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
37220107110092AYUNDA ALIZA PUTRI TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
38220108110009IZZAH AZALIYAH ATHIFAH TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
39220108110028SHYBA ARZAQIYAH TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
40220108110060ACHMAD ALLAFA AL AZKA TR.11 / B. 312Diqi Agam Lubis, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
KELAS/RUANG TR.12 / B. 313
1220101110023MOCH. SYAHRUL RAMADHAN AL MASYKURI TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
2220101110028AMELIA NADIA PRASETYA NINGRUM TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
3220101110033AISAH NUR MAULIDIYA AMALIYA TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
4220101110057AZ-ZAHRA ELSAFARA FIRNANANDA RACHMAN TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
5220101110072MUHAMMAD MUKHTAR ZAIDAN KATONG TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
6220101110076SAYYIDAH FAT-TAHTUL ARIFAH TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
7220101110101FAISHOL HAQ TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
8220101110169MUHAMMAD RIFAN ARDIANSYAH TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
9220101110179ZULFA SALSABILA CAHYA ROHMAH TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
10220101110187FITRIA AZIZAH YONA PUTRI TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
11220101110206ZULFA MA`RIFATUN NI`MAH TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
12220102110023ABELIA FARADILA TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
13220102110024RISKY ALAMSYAH TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
14220102110025NASWA KANIA FITRI TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
15220102110032MUHAMMAD RIFQI ADITYA TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
16220102110033MUHAMMAD FEDORA FAHMI TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
17220102110035AHMAD DZULFIKKAR NUR RIAAB TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
18220102110039INDAH NUR AINI TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
19220102110052SISKA AGUSTIN TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
20220102110078AWANG AJI NUGRAHA TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
21220102110087MUHAMMAD MAFAZA AQIL AL FIKRI TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
22220102110101ILMI FIRDAUSI NUZULA TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
23220102110108ACHMAD RAIHAN FIRDAUSI TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
24220102110117MUHAMMAD HAIDAR MASBUBIR RACHMAD TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
25220103110020SAHILA RIZQIANI MUFIDAH TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
26220103110038SAYYIDATUL AFIFAH TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
27220103110039HANIFA AULIA RACHMAPUTRI TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
28220103110053CHOIMUL RODHIYAH TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
29220103110072SYABILA NUR ISNAINI TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
30220103110117AGHNINA NASICHAH ROYYANI TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
31220103110138IRFANA RAHMANIYAH TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
32220103110139MIRZA ALIFIA TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
33220104110045ANDYN NUR OKTAVIA RAMADINA TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
34220104110080AULIA RACHMAN AINUN NABILA TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
35220104110097SABRINA AULIA AZ ZAHRO TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
36220104110123HANIFAH NUR HIDAYATI TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
37220105110008SILFI HAMIDATUS SA`IDAH TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
38220105110045ASMAD JAKIA BURU TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
39220106110032ADELIA FITRI TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
40220108110067NUR RAHMA HALIZA TR.12 / B. 313Fakron Jamalin, MA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
KELAS/RUANG TR. 13 / B. 314
1220101110010LILIK ISKI KAMINAH TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
2220101110029MUHAMMAD HAFIDZ ILHAM ROSYADI TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
3220101110040NABILATUN MUBASYIROH TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
4220101110047NABILATUL HIMMAH TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
5220101110050AHMAD SYAUQI KAMAHI TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
6220101110093MAULIDI ASH SHIDDIQIE ESAFURI TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
7220101110099AISYAH NUR AINI TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
8220101110145MALIK IZZUL HAQ ZE TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
9220101110173MUHAMMAD KHADAFI TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
10220101110197ANIS MAHSHUNATUL MAHMUDHA TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
11220102110009DINA AYU JANNAH TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
12220102110022UMI MUFIDATUL MUSYAROFAH TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
13220102110051WULAN KUSUMAWATI TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
14220103110015UCIK NURUL HIDAYAH TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
15220103110018SITI NUR ATIQOTUSSOFIYAH TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
16220103110032SYAFI`ATUL MAULIDIL MAJIDAH TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
17220103110046LEGA LAILATUL FITRIANA TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
18220103110047FATHAN RIZKI ANWARI TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
19220103110086YUSNIA FAIZZATUS ZAKIYAH TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
20220103110097ROHMATUL KARIMAH TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
21220103110109SRI SOFIATUN SYARIFAH TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
22220103110123ISMYA ULFA CAROLINE TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
23220103110134MOCHAMMAD FAWWAZ KAFABI TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
24220104110050TASHWIROTHUL FIKRIYA TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
25220104110063MUHAMMAD FASA ALFATHIR TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
26220104110091KHOTIBUL UMAM HARIS TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
27220104110122M. HAIKAL JAMIL IRGI FAHRESY TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
28220105110009LU`LU`IL MAKNUN TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
29220105110022NABELA PUTRI EKA MARDIANA TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
30220105110041TASYA ILAHI TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
31220106110082AANISAH JAHROO` FITRIYYAH NUUR`AINII TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
32220106110102MUHAMMAD NAUFAL HABIBI TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
33220107110010TIARA SALMA NOVIANDIRA TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
34220107110048MUHAMMAD MUNIR RAMADHAN TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
35220107110069HAFIZHAH WARDAH WAFIROH ZAHRON TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
36220107110073AL IVANI KHOIRUNNISA TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
37220108110016NUR LAILATUL RAHMAH TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
38220108110042NURDINI AYUNI TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
39220108110046HALIMATUS SAKDIYAH TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
40 TR. 13 / B. 314Irma Rachmayanti, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
KELAS/RUANG TR.14 / B. 315
1220101110001WARDATUL KHASANAH TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
2220101110009MOH. FATIH AL-FIKRI TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
3220101110107YOERISTA DANIA MAHARANI TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
4220101110151IVA LATIVATUL ZAIN TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
5220101110162RINA DWI AYUNDA TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
6220101110178DINDA FATHIA SALSABILA TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
7220101110186IRFAN MAULANA HAQIQI TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
8220101110190LAILI HALIMATUS SAADAH TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
9220101110195NISA`U NAILIL IZZAH TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
10220101110201NUR LAILATUS SHOLIKHA TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
11220101110203SYAFIRA ANANDA NUR FADLILAH TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
12220101110205AZZAHRA QURRATU A`YUN TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
13220101110208NASIK FIKRI HAIDARY TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
14220102110021NUR AHMAD MUFID TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
15220102110030NAILIN NI`MAH TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
16220102110054HIKMAH WIFAQI TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
17220102110065ARINA PHUSPA NEGARA TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
18220102110070MOCH. ASYROF ZAKY TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
19220102110074KARINA CANDRA KIRANA TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
20220102110084MOHAMAD HISYAM SYAFAAT TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
21220102110085AMIRAH ISNAINI RAFIDAH TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
22220102110114ANATUL FAHMI TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
23220102110115HIKMALYANSYAH HIDAYAT TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
24220103110045M. SAMBUAGA AGHFAR TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
25220103110102MUHAMMAD PATAHILLAH TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
26220103110140SYOFYAN TANJUNG TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
27220106110007DUROTUN NASIKHAH TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
28220106110066FATIMATUZ ZAHWA NUR SYAILA TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
29220106110093KHOIROTUL ANDINI TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
30220106110108NAFISAH TAZKIATIN NUFUS TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
31220107110005AUREL KEISHA JESSENIANTA TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
32220107110036SERLINA YULIA ALFIAN SAFIRA TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
33220107110038WARDATUL MUKHIBBAH TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
34220107110068AGUNG SISWANDI WAHID TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
35220107110085NADA ALIFAH TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
36220108110001MAS`UDATUS SANIA TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
37220108110022DELLA ANANTA TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
38220108110051NI`MATUL MAHBUBAH TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
39220108110058MUTIARA ISMA DEWI TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
40 TR.14 / B. 315Ach Rifqiy al Nabiil, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
KELAS/RUANG TR. 15 / B. 316
1220101110039IMAM MUSLIM HAQIKI TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
2220101110079AHMAD AFGIANSYAH SHAHDANI PUTRA TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
3220102110110RAYYIS HIRZIAUS HUBBALLAH TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
4220103110011NAILATUN MUZAYYANATUL IZZA TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
5220103110043IFATUL MARDHIYAH TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
6220103110049DINI EKA NOVIANTI TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
7220103110065VANESA AUDRIA SAKINA TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
8220103110083SALSABILA DHEA OLIVIA TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
9220103110093SAUNY ANANTA TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
10220103110101MA`RIFATUN NISA TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
11220103110103BINTI ALIFIA NUR AVIVAH TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
12220103110110IGA WULANDA SUKMA TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
13220103110145DINA SAFARIA INDRIANI TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
14220103110148MUHAMMAD HAYKAL FAHMI TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
15220104110023BINTANG LUTFI RAHMAWATI TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
16220104110129DINDA AYU QOMARIYAH TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
17220105110001MEYFA NUR ALFU LAILA AMALYA TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
18220105110018ELSYA IFTITAHUS SHIDQIYYAH TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
19220105110029FATIMATU ZAHRO TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
20220105110035ZAIDAN AZMI MUHAMMAD TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
21220105110036RISMA NURRIZKA MUVIDAH TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
22220105110046MIMKHATUL MUNAWAROH TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
23220106110013MUHAMMAD RAFFY ADDIN RABBANI TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
24220106110015ANA ISNAINI FARIDATUR ROHMAH TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
25220106110034MOH. IDHOM FIKRI ABDILLAH TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
26220106110041MUHAMMAD AMIRUDDIN MA`SUM TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
27220106110053ENGGAR HUDAN RISQULLAH TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
28220106110080PUTRI KAMILA NAFASIHA TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
29220106110103HAZIMAH MUMTAZA TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
30220106110105SITI LUTFIACHI ZAR`AN TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
31220106110115BELLA NATANIA ANISA TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
32220107110006AZIZATUL KHOIR TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
33220107110017AKMALUS SALAM TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
34220107110042FADHILATUR RAHMANIYAH TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
35220107110065RIFANDA HIMAWAN TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
36220107110079IBNU HISYAM ABDURRAHIEM TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
37220107110090HULLIYATUL FITRIYAH TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
38220108110024BAYU DWI SEPTIAWAN TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
39220108110034INDHIRA FEBRIANTI AQILLA TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
40 TR. 15 / B. 316Farihatul Husniyah, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
KELAS/RUANG TR.16 / B. 317 BARAT
1220101110061PUTRI ARIYATNA TIKASARI TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
2220101110098SHAFIRA RAHMA AMELIA TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
3220101110119KHUSNUL MUFIDA TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
4220101110124ALYA NUR ILMA NAFIAH TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
5220101110164MUHAMMAD FADIL ROMADHONI TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
6220101110165TIBYAN ARWANI AL-MUDZAKY TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
7220101110193MUHAMMAD NAUFAL MUSYAFFA TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
8220101110198FARDAN HARISH NAFIADI TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
9220102110007WILDAN ALFAHMI TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
10220102110026ACH. NAILU RIDWANILLAH TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
11220102110029NADYA NUR MAULIDYA TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
12220102110040FENINA FERAMITHA IMRAN TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
13220102110058AKHLIYASH DINA LATHIFA TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
14220102110075FIRDA UMI FAHIRA TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
15220102110076DINDA NAZA SYAFAAH TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
16220102110083MUKAROMATUS SA`DIYAH TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
17220102110086RENATA FIRDAUSI NUZULA TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
18220102110088MARSHA SALSABILLA TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
19220102110098LUKAS SRI UTAMI TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
20220103110002NUR HIDAYATUS SHOLIHAH TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
21220103110004PUTRI DIYAH FITRIYANI TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
22220103110033NAUFAL HAFIID FADHLULLAH TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
23220103110035ZAHDA HERMALIA HASANAH TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
24220103110041NOVITA TRI AGUSTIN TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
25220103110051KEN AYU SHINTA MONICA TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
26220103110058KHOLILAH ZAKIYATUSSYARIFAH TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
27220103110070KUSUMANING PUTRI NUR AZIZAH TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
28220103110076NABILAH MAULIA SYAFITRI TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
29220103110079NOVA PUTRI ABDURROHMAN TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
30220103110104KHUSNUL MAISIE CATUR OKTAVYANA TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
31220103110107FAIZAH NURUL ABIDAH TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
32220103110115MUHAMMAD ADAM GHOZALI TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
33220106110054GILANG KHANSA AKMALUDDIN TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
34220106110068MOHAMMAD HAEKAL IZZAT AMRULLAH TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
35220106110111M. KHARIRUR JINAN TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
36220106110117MUHAMMAD ALFATIH TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
37220108110037KHAFIDLOTUN NISA` TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
38220108110054ADIKA KUSUMA WARDHANI TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
39220108110055NAILA ISAFATI KHUSNA TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
TR.16 / B. 317 BARATEfy Setiawati Atanjuani, Lc, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
KELAS/RUANG TR.17 / B. 319
1220101110073SEVINA FARADINA AMALIA TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
2220101110089M. SYA`FIUNNAS TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
3220101110129RAHAYU MUTIARA SARI TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
4220101110171MUHAMMAD YUSRON ALMUBAROK TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
5220101110183ANNISA WAHYU RAHMAWATI TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
6220101110189RICHLATUL ILMIYAH TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
7220101110212RIZAL ANDREANSYAH TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
8220102110010AMALIA TAHTA ROHMATILLAH TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
9220102110028KUKUH SATRIA DWI ZAKI TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
10220102110048SITI QOIROTUL JANNAH TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
11220102110050NABILA ZAHIRO SHOFA TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
12220102110062MOH. AINUL YAQIN TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
13220102110080MOCHAMMAD FADLY BACHTIAR TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
14220102110116MOCHAMMAD DIMAS ARDIANSYAH TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
15220103110014SALSABILA NUR FAIZAH TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
16220103110021SATRIYA FAWAID TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
17220103110059SYAFRILIAN AKEMZA TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
18220103110126NAJWA ALIVA QORIN TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
19220103110143DIVANDA AZRUL MAULANA MAKKI TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
20220103110147NAYYIFA FARAH KAMILA TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
21220103110149ANDHIKA DWI OKTAVIAN TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
22220104110111RATNA WATI TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
23220105110002NAFISAH TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
24220105110042ADE NUR AZIZAH TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
25220105110050RIAS VINKA CANDRA YULIANTI TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
26220105110059ERVINA NAFISA PUTRI TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
27220105110061ZULASFI WARAIHAN TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
28220106110023NENDA RINDU IMMILSA TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
29220106110074IMADA LATIFATUL KHOIRIYAH TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
30220106110119DWI PUTRI REGINA PRAYOGA TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
31220107110001FITRIA ZULAIKA MAHFUDZA TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
32220107110014YUMNAA TAQIYATUL NABILLAH TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
33220107110019ACHMAD WILDAN FANANI TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
34220107110043RAHMA ADINE WAHYU PUTRI TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
35220107110061HANA NISFU LATIFAH TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
36220107110063ADHITYA PRIMANANDA TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
37220108110017ALMIRA TASYA NABILA TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
38220108110053FIRYAL ALYA NABIELA TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
39220108110056AZZA NUR LAILAH TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
40 TR.17 / B. 319Erni Sulistiyah, SS, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
KELAS/RUANG TR.18 /B. 320
1220101110019DEWI NOVIA KARLINA TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
2220101110038AHMAD ALBERT AFRILSYAH TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
3220101110095FAIQOH GHONIM TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
4220101110141AVIVAH UMMI QULSUM TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
5220101110149NAURAH NADZIFAH HASANAH TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
6220101110166WINDA ISMAYANA TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
7220101110175FAUZAN HASHBY TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
8220101110181SYAFIQAH BAHIRAH TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
9220101110214IMA SAFIRA TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
10220102110015WILDAN FIKAROMIL LAYALI TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
11220102110017MOHAMAD MUJAHID ISLAMUDIN TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
12220102110027NURUL HAFIZAH TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
13220102110044DAIFANNY AURELYA SUGIONO PUTRI TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
14220102110067RADISE ZILDA PUTRI DURIGA TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
15220103110075CAHYA FADILLA FAJRIANTI TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
16220103110085RIFDAH FARHANAH HASAN TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
17220103110135ARINI DWI QURROTA A`YUNI TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
18220103110154MUHAMMAD ARIEF ABHYASA TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
19220104110021SIPTA FIRSTINA FREDLINA TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
20220104110029ZIADATU HALWA FITHRATUNNA`IMAH TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
21220105110024SAFIRA ARDILLA TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
22220105110025CINDY ANINDYA BANOWATI TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
23220105110028FITRI SARI TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
24220105110049UMROTUN NAJIYAH TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
25220106110019MIFTAHUSSA`IDATURRIF`A TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
26220106110022NAILAH FITRIYAH TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
27220106110035FATIMATUS ZAHRO TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
28220106110038AULIA FIRDAWATI TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
29220106110051TARISA NURUL ANGGRAENI TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
30220106110060FAIZ AINURROFIQ TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
31220106110090MUHAMMAD RAFIF ALSARACEN TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
32220106110120DEVANGGA FAHRUL FERDIANSYAH TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
33220106110122DEVINA ALVIRA AZHARANI TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
34220106110124ACHMAD NADIVA ANNIJAM MAULANA TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
35220107110020OBIM BERRY FIEROZI TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
36220107110022NAJWA SYAH ABRAHAM TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
37220107110055SEPTIYANISA SEKAR NAWANGWULAN TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
38220107110076ALIEF DARMAWAN NUR MUHAMMAD TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
39220108110030AHMAD MALIK AL KAUTSAR TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
40 TR.18 /B. 320Sayyidahtul Chofsoh, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
KELAS/RUANG TR.19 / B. 321 BARAT
1220102110056MUHAMMAD SAHRUL AFIF TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
2220102110061KAVIN VAHLEVI NAZZA TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
3220102110069AKHDAN AURA MUZAQI TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
4220102110071M. SYAFIUL AZHAR TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
5220102110081WAHYUDIN ANANG MA`RUF TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
6220102110096ENDANG KURNIA TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
7220102110103BELA TISNA TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
8220103110003RIZKA MAZIYYAH `ADHIM TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
9220103110029LAILI MUAMMAROH TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
10220103110036AZKIA SALSABILA NUR UBAY TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
11220103110050KHUSNUL KHOTIMAH TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
12220103110062NAJWA MELINDA LUTFIANI TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
13220103110094NUR WAHYUNINGSIH TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
14220103110125AIDA OLIVIA DESY TRI WULANDARI TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
15220103110132ANISA SHOFIYATUS SALMA MUFIDA TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
16220104110092RODHIYAH SALMA AZHARUDIN TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
17220104110103MUHAMMAD TSAQIF ALBAIHAQI TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
18220105110007FAZKIA AINIA ZAHRO TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
19220105110012ADJI NUR ANDIKA TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
20220105110013INTAN NUR`AINI TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
21220105110033ANNISA ROSANNA BASAE TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
22220105110040WAHYUDI AKBAR KHOIRULLAH TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
23220105110058MAWAIDATUL FAIZIYAH TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
24220105110067WAHYU PUSPITA SARI TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
25220105110071SINTA DWI AZAHRO TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
26220106110002FIRDA MIFTAHUL MAGHFIROH TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
27220106110025SHOFIYAH IZZATUN NISA` TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
28220106110026AHMAD FAJAR MAULANA TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
29220106110027FADDA FARIKHA SALSABILA TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
30220106110059ADELA KISMATUR RIZKY TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
31220106110064MUHAMMAD FAHRUDIN TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
32220106110095MUHAMMAD YA`QUB SHOLAHUDDIN TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
33220106110112ACHMAD KHOERON TOPAN HARYANTO TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
34220107110004DIVIA ATMA PERMATA TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
35220107110018HALIZA AINI SYAH PUTRI TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
36220107110052FIRDA NUR ZAKIYAH AROFAH TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
37220107110075VAIVY ELI INDAH TRIWIJATI TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
38220108110048LAILI FAYZZA TURROHMAH TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
39220108110049SHEYLAMITA AMANAH FATALAIHA TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
40 TR.19 / B. 321 BARATLutfi Aminullah, SS, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
KELAS/RUANG TR.20 / C. 206 SELATAN
1220101110018AINUN JARIYAH TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
2220101110058FATIMATUS ZAHRO TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
3220101110090DEVINDA EKA PRASETYA TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
4220101110103NURUL ZAKIAH AZIZ TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
5220101110115ATIKA FATIHATUL MUKAROMAH TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
6220101110152RAHMATYA AZZAH PUTRI NABILA TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
7220101110167RIFYAL TIRTA MAHENDRA TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
8220101110184SARAH MAULANI FAUZIYAH TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
9220101110194SALMA AMIROTUS SHAKILA AL-JAY TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
10220102110031INAYA HIKMA MAGHFIRA TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
11220102110036KARISMA YOGI NOVIANA TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
12220102110053ASRIL RAMADHANI TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
13220102110072PRADITA ALVIN YOGATAMA TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
14220102110073SANDI SUKMA TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
15220102110077PRADENTA BAGUS WILL HELMINA TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
16220102110092ACHMAD DHOHIRROBBI TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
17220102110100FITRIYANA NUR AULIYA TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
18220103110078HANIIFAH NAFI`ATUZ ZAHROH TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
19220103110100PUTRI APLALLITA NIMPUNA TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
20220105110004UMRIANI R. NARANG TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
21220105110020ALFI NAJMI RAHMANIA TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
22220105110026LISA ROMADHANI TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
23220105110027IMAS APRILIA MUSYRIFAH TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
24220105110030NILA AMBARWATI TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
25220105110031DITA AULIA PUTRI TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
26220105110032ROIDAH TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
27220105110072LAILUL NUR FADHILAH TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
28220106110001I`ANATUL ADHIMAH AN-NURIYAH TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
29220106110008FINA SALIMATUR ROHMAH TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
30220106110063VIVI PUTRI IRFANI TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
31220106110084ATIEF AISYIL WI`AM TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
32220106110113AHMAD GHOZALI ABBAS TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
33220106110114FARIS FIRMANSYAH TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
34220106110121MUHAMMAD ARIEF MUZAKKY TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
35220107110028MOCHAMMAD ZAINUR ROZIQ?N TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
36220107110033RIZKI AZHARI TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
37220107110074ACHMAD ZAIN TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
38220108110065MUH RADEN SAID TAQLIYUDDIN AL FIRDAUS TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
39220108110066HASNA SALSABILA AGUSTIN ROHMATUS SAHQRIL TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
40 TR.20 / C. 206 SELATAN Maulidiyah Fitriyah, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
KELAS/RUANG TR.21 /C. 206 UTARA
1220101110015SYAFAATUL KAMILA TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
2220101110059RENA THASYA ARTHANTI PUTRI ENDRINA TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
3220101110070RAHMANIA DEA APRILIA TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
4220101110125MUHAMMAD NAUFAL WAVI TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
5220101110156RENGGO DIAN SASI TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
6220102110020NELLI SILVIASARI TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
7220102110043RENATA AUDINA TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
8220102110060SHOVIA AYYU LABIBAH TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
9220102110095VIA DWI RIA SAFITRI TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
10220102110111M.RIF`I DARMAWAN HARIS TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
11220102110118KEVIN SURYA ALDI PRATAMA TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
12220103110019NAWA FILLA NUR ANIFAH TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
13220103110081ELSA DWI ROHMATUL INAYAH TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
14220103110137TSABITAHTSANIYAH RIZKY AVRINANDA TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
15220103110141MOCHAMMAD ARI HENDRA KURNIAWAN TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
16220103110150ADITYA PUTRA PRATAMA TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
17220104110043MUHAMMAD AKBAR NURSALIM TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
18220104110159HAWARIYAH TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
19220105110016ERMAWATI TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
20220105110037NUR IZZAH MAULIDA TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
21220105110039SESHY FAMARA NAVTAFILOFA TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
22220105110048SALSABILAH DJAP TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
23220105110051QODRUN NADA TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
24220105110052ELIYAH KARIMAH BILLAH TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
25220106110005RIZQY DWI PREMITHASARI TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
26220106110009SALSABILA HIDAYATUS SIBYAN TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
27220106110017VINA AMILATUN NASIHAH TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
28220106110024SHERLY AMANDA AHNAF TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
29220106110048FAYA ROBBI BALLIGH `ANNI TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
30220106110076GILANG ALFAKREFTA TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
31220106110104SYIVA MAULANA DZULFIKRI TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
32220106110106GEMPUR ANGKARA LUBIS TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
33220107110054I`TAMARO BILLAHIL IZZAH TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
34220107110067DAFFA NABIL AHMAD TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
35220108110038PUTRI DWI ARIANTI TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
36220108110040MUHAMMAD FERDIAN SYAH TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
37220108110047NUR HASNAH TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
38220108110063HELMIANA PUTRI FADHILAH TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
39220108110070ALDI RACHMAT AGUNG WICAKSONO TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
40 TR.21 /C. 206 UTARAInayatur Rosyidah, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
KELAS/RUANG TR.22 / C. 208
1220101110025MAYA DWI IRIANTIKA TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
2220101110042IRA PUTRI ARIFIN TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
3220101110075TIARA SAHIRAH TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
4220101110120ROSA NUR FARADILA TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
5220101110154YAYANG LOWISSAZATIVA TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
6220101110161FAISAL KRISNA TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
7220101110170FARID SYAIFUL MIQDAR TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
8220101110182AHMAD GHALY FAHREZY TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
9220102110011IMELLA OLIVIA TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
10220102110068TAHAJUDI AQMA TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
11220102110079IRFANI ROBBETH DYNIKA TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
12220102110094`AZZA BILAK LAI TAZKIYAH TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
13220102110105NUR CHAMIDAH TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
14220103110013NOVA MELFIANA ATILIA PUTRI TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
15220103110017VIKA AUDINA TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
16220103110026LULU`UL MARDHIATUL LAILIA TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
17220103110061ANISA PUTRI MAULIDYA TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
18220103110071RAMA DUTA FIRMANSYAH TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
19220103110105WIWIK NUR LAILI TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
20220103110119SALSABILA AULIA RAHMA KAMAL TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
21220104110107NABILA PITALOKA TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
22220105110015LAILATUL AROFAH TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
23220105110047ANTIKA MEILANA INTAN TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
24220105110060ARYADANA AULIA PUTRA GUMILANG TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
25220105110069IKLILLAH OKTA TUHFATUL UNSI TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
26220106110010RACHMANDA VITTO ALFIANSYAH TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
27220106110036SULTON MAUROBI TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
28220106110044RARA NOVITA SARI TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
29220106110052RAHMA ALIF SILFANIA TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
30220106110072AHMAD KENAZ BACHTIYAR AL-FATICH TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
31220106110073RAHMAT DANI DIANTORO TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
32220106110075HELEN NANDINI BR SEBAYANG TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
33220106110096MUHAMMAD TSURAYYA TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
34220106110107BAIQ NUR LATHIFATUZZAHRAH TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
35220107110008LEVY SHAFIRA ROSYIDA TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
36220107110040ISTIQOMAH NUR HALIZAH TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
37220107110066NAAFA NABIILA ROMADHONI TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
38220108110010TISKA DWI AMELYA TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
39220108110052HENY PUSPITA ANGGRAINI TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
40 TR.22 / C. 208Musdalifah, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
KELAS/RUANG TR. 23 / C. 209
1220101110034NUNUNG ANJARWATI TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
2220101110083ZULMA NAYLA IFAADA TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
3220101110153ZAINU ALDIN ALIASY TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
4220101110155MIMROATIN FATIMAH TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
5220101110176M. RAMADHANI WAHYUDI TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
6220102110004KHALIF BAIHAQI TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
7220102110013SALWA LAFI ILLIYYIN TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
8220102110037IMROATUS SHOLIKHAH TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
9220102110057DANANG DWIKY RAMADHAN TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
10220102110059DIRA GALUH PARAMITA TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
11220102110063FIQI WILDAN MAULANA PUTRA TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
12220102110082RAMA ADENNA MAHENDRA TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
13220102110099INDAH FAJRIYAH AGUSTINA TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
14220102110109FAIQ RHESA AHSANI TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
15220103110025GIYAN DWI FIDELLA SARI TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
16220103110030BAHRIYATUR ROSIDAH AGUSTINA TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
17220103110031MUTAMMIMAH PUTRI TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
18220103110056ADELIA NUR CALYSTA AMROZI TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
19220104110057ROHMATUL AINI TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
20220104110158FATHUR RAHMAN TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
21220105110053AZMIRANI SURUR TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
22220105110057ARYA PUTRA HARDIYANSYAH TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
23220105110062ANNISA ELSA PRADITA TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
24220105110065MINKE AULAN NISA TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
25220105110068WARDAH NURIL KAMILAH TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
26220105110070ANITA INTANA LINA TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
27220106110088IRA NUR AGUSTIN TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
28220106110126JINNI MAYANGSARI TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
29220107110007AHMAD ARIF BURHANUDDIN AS SHOLIHIN TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
30220107110011AZKA AMARA METRIYANDANI TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
31220107110025SABRINA MIRZA AZMI TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
32220107110044ITTAQITAFUZI TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
33220107110046SALWA HABIBAH BILQIS TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
34220107110047DIAH KUSUMA NINGRUM TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
35220107110080KISHI ANANTA TABITA RAHMA TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
36220107110086CLARISA ZABRINA DJOLEBA TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
37220108110014TRI WAHYUNI TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
38220108110026LUGIE ISMA GURITNO TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
39220108110045AHMAD RIYAN MAULANA TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
40 TR. 23 / C. 209Ismail Ubaidillah, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
KELAS/RUANG TR.24 / C. 210
1220101110031NUR SEPTIA PUTRI KIRANA TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
2220101110041NABILLAH PUTRI MA`ARIF TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
3220101110045MUHAMMAD YUSUF MAULIDIN TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
4220101110054NEYLA SABRINA TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
5220101110168MOCHAMMAD FARHAN NUR HANAFI TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
6220102110005AJENG FITRI NOVIA PUTERI TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
7220102110006NIZAR AMUD USIDAN TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
8220102110019MUSTIKA RAHMAWATI TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
9220102110038RIZAL ZIBRAN TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
10220102110041MUHAMAD RISKI AL MUNAWAR TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
11220102110049ROHADATUL AISY MAHDIYAH TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
12220102110055SANIA LATIFA HANIM TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
13220102110066EKA RIZKA NUR MUKHARROM TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
14220102110097RAHMANIA RAMADHANI DZIKRULLOOH TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
15220102110106NAUFAL FIKRI MUTAMAM TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
16220102110113GHOLIYAH AYU ROSYADAH TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
17220103110006LAILATUT TIS`AH TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
18220103110037ASMAH FARA FAUZIAH TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
19220103110068IKLILAH NAFISA TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
20220103110073NUR AISYAH RAKHMAWATI TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
21220103110074FAIZ LAILATUL FITRIYAH TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
22220103110089CINDY AZZALINA TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
23220103110128ADELIA NUR AZIZA FITRI AISAH FANDY TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
24220103110131MUHAMMAD ALIF AWWALUDDIN TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
25220105110003NOVIA RAMADANI TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
26220105110010FIFIN LENIYATUS TSANIYAH TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
27220105110044FIRDA AULIYAUR RAHMAN TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
28220105110055ZULAICHA ROBIATUS SUFIYAH TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
29220105110056ELISTA SALSABILA DESFIANTY TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
30220105110064AURA RAFINA MAHARANI TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
31220106110014MUSTAFA KAMAL TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
32220106110058MUHAMMAD CHOIRUDDIN AZHAR TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
33220106110089NISA FAJRIN TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
34220107110024FIKRI WASILUL MUSTOFA TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
35220107110041ZULFIKAR ADE PURNAMA TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
36220107110064ABBAS RIFAI TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
37220107110078DWI MULYA PUTRI TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
38220108110062HETTY KURNIA TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
39220108110068NURAIDAH RAHMA YANI TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
40 TR.24 / C. 210Abdur Rohman, SS, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS SYARI'AH
KELAS/RUANG SY.1 / A. 110
1220201110005MUHAMMAD FITHRAH FANANI SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
2220201110063KHONI` NUR AFIFAH SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
3220201110088IRFAN PANITARA SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
4220201110099AHMAD ABBAS ARROSYID SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
5220201110111KIRANA HIMALAYA SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
6220201110116FAUZAL AKBAR WIRAJAYA SATRIYO SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
7220201110119AHMAD ASA REZA FAHLEVI SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
8220201110137MIZYALA FIRNASUL HIKMAH SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
9220201110162ALFI KAROMAH SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
10220201110169AMINATOL MUNAUWARAH SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
11220201110177RIMA AULA MADANI SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
12220201110179LUTHFI HAFIZ ARSYAD SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
13220201110199NAJWA LATHIFA SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
14220202110005MUHAMMAD LUTFI SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
15220202110006MUHAMMAD ALIF AL ATHIF SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
16220202110036ROHMATIKA FITRI ISNAINI SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
17220202110053ARI TASYABANI MUIS SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
18220202110054MAHFUD SAIFUL HUDA SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
19220202110166MOCH. HAIKAL MAULANA AL FARIZI SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
20220202110167ACHMAD FARHAN FAUZI SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
21220202110171DAVINA MUTIARA TASYA SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
22220203110041BERLIANA OCTAVIANI RISTITA SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
23220203110049LUXMAN SYA`IDUN FIRDAUS SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
24220203110073ROUDLOTUL LAFAAU BALQIST SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
25220203110089AHMAD FEBRI RIYANDI SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
26220203110090SEKAR AYU DWIRUNIA SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
27220204110003ALI HAMDI SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
28220204110006FARIHA INAYATUL ILMA SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
29220204110016HIDAYATUL FAIQ SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
30220204110020NILTA KAMILATAL HUSNA SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
31220204110036MUHAMMAD NAFIS ALTHAFIAN SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
32220204110042KHURIN IN NAILIL ROHMAH SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
33220204110044NAUFALDARY MAHFUZH HAJUNINGRAT SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
34220204110051JAMILATUL LUTFIYAH SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
35220204110072AMIRAH BELINDA SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
36220204110080ALIMA RAHMAFILLAH SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
37220204110081ALYA AMALIA SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
38220204110095AM. ABU BASYAR SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
39220204110107SEILA ARIZKA MAULIDIYAH SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
40 SY.1 / A. 110Dr. Shofil Fikri, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS SYARI'AH
KELAS/RUANG SY.2 / A. 201
1220201110024ZAKIYATUN NIKMAH SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
2220201110025NAMIRA MAHDIA ZILAN FUROIDA SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
3220201110032FIRA LUTFIANA NISAK SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
4220201110079AHMAD NASHIRUL HAKIM SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
5220201110093IMAM JAPAR SODIK SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
6220201110109LATIFAH WAHIDATUL HIDAYAH SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
7220201110112ALAUDDIN DARMAWAN SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
8220201110117WILDAN PRATAMA SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
9220201110144MUHAMMAD YUSUF SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
10220201110145OCCA WAFUQ DAWIAL SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
11220201110147FAJAR SODIQ SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
12220201110148RIZKY SAPUTRA SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
13220201110161ALFI KHOIRUL ANAM SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
14220201110189SILSIA MA`RIFATUN NURILLAH SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
15220201110193NAFISAH RAMADHANI BINTI SUHARTANTO SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
16220201110205YUSAK IKZAZ MUBAROK SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
17220202110058ALIF VIVIANA SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
18220202110065FATHIA AULIYA AFIFAH SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
19220202110084M. HAFIFATUL BAGUS SAPUTRA SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
20220202110114PUTRI NUR HALIZAH SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
21220202110130FILZAH HANISAH SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
22220202110169M. FAROUQ AKHLAL HUDA SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
23220202110176IMAM SYAH ALFATAH SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
24220203110034RAMINAH SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
25220203110038NADIYA SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
26220204110012FATHUR RAHMAN SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
27220204110022HALIMATUSSA`DIYAH SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
28220204110031ANNISA NUR LAILI SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
29220204110043NURUL AZMI SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
30220204110052ZALVAUL MUFIDAH SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
31220204110054MOHAMMAD KHARIS SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
32220204110058TAUFIQURRAHMAN SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
33220204110069LAILATUL MAGHFIROH SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
34220204110073SADINA ALIA HARIYANTO SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
35220204110085FAIZEH SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
36220204110090DEYDAD ALFIR RIVA SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
37220204110097MAULIDA NUR FADHLIYAH SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
38220204110099AHMAD SYAUQI FIRDAUS SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
39220204110104CHALIMAH ABDULLAH SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
40 SY.2 / A. 201Dr. H. Nur Faizin, MA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS SYARI'AH
KELAS/RUANG SY.3 / A. 202
1220201110003WAHYU WIKHDA AINIA SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
2220201110009RIZKY SALWA PUTRI AISY SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
3220201110031DARUL IN'AM MATHLA'IL MUFID SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
4220201110045ASYIQOH SALSABIL SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
5220201110047FITRIANI SIREGAR SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
6220201110056RAJA AQILA SITUMORANG SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
7220201110058IKWAL PANGSA CHANIAGO SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
8220201110066DZAWIS SHOLAH SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
9220201110073SAHRUL MAULANA SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
10220201110085MUHAMMAD RAVI FIRMANSYAH SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
11220201110095YUANS FARIDA KHAMIM MALIK SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
12220201110107ZAHROTUN NABILA SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
13220201110110AHMAD NURISSHOFA SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
14220201110128AHMAD FAIQ IFTIKHARUDDIN SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
15220201110138RAZIDAN SYARANDIKA JANUAR SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
16220201110151ALYATUL HIMMA SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
17220201110157DIANA NUR AFIFAH ROHIM SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
18220201110164RINDA ZIDNI FAUZIYA SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
19220201110175CALISTA SALSABILLA SUDRAJAT SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
20220201110181SR. IQRIFA NAYLA FARAFISHA SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
21220201110188IYADH AL FARUQ SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
22220201110195RIFA KUMALA DEWI SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
23220202110034AHMAD SHIDQI SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
24220202110038KRISNA EKA SAPUTRA SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
25220202110042GILANG ARYO WICAKSONO SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
26220202110117MUSLIM ABDURROHMAN RAMADLAN SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
27220202110156NIKMATUS SHOLIHAH SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
28220203110015INAYATUR ROHMANIYA SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
29220203110033DHANDI FATHAN SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
30220203110042IMRO`ATUL AFIFAH SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
31220204110009HASNA' NAILI ROHMAH SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
32220204110011ROICHANAH ADIBAH SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
33220204110033MUHAMMAD IBNU AKBAR SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
34220204110035M. HENDRA SAPUTRA SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
35220204110056NUR TILAWATIL ROHMAH SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
36220204110061MASRUROTUL ULA SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
37220204110066AULIYA SALSABILA SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
38220204110088MUHAMMAD HILDAN ISFANDIARI SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
39220204110094SALSA MA`RIFATUN NURILLAH SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
40 SY.3 / A. 202Dr. Sholihatul Atik Hikmawati, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS SYARI'AH
KELAS/RUANG SY. 4 / A. 203
1220201110006MUHAMMAD SAMSIDIN SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
2220201110010PANGKY FAUZ FIRJATULLAH SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
3220201110046MARCHELLA ZAHRA AFIFFAH SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
4220201110083MUHAMMAD TAUFIQUL HAKIM SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
5220201110096BILQIS PRAMUDYA AMARTHA SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
6220201110106SYAHIDAH ASMA AMANINA SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
7220201110115RIFQYANI AZZAINANI SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
8220201110155NADILA ZAHRO AMELIA SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
9220201110158M. NAUFAL AFIF HERMIANSYAH SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
10220201110184MUHAMMAD ULUL AZMI SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
11220201110191JAMIATUL ILMIAH SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
12220201110192NADILLA SALSABILLA SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
13220202110027FADILA MAULIDA SYAFIRA SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
14220202110094HABIEB AHMAD AL MUSYADDADY SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
15220202110127MUHAMMAD IRFAN FADY SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
16220202110134INTAN PANDINI SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
17220202110136BILQIS ZAHIDAH WIDOWATI SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
18220202110152UMI ZAKIYAH SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
19220202110161ZULFATUNNI`MAH SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
20220202110186ACHMAD IQBAL FAWAAID JAMIL SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
21220203110004MUHAMMAD UBAIDILLAH FAQIH SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
22220203110014RIZQUL KAMALI MAULAL WAHID SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
23220203110045RAHMAH ALIYAH UTAMA PUTRI SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
24220203110053MUHAMMAD HISYAM SYA`RONI SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
25220203110067IZZA RAHMANINGRUM MAULIDA SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
26220203110074MUHAMMAD KAMALUL MUSTOFA SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
27220203110080ALTHOF HUSSEIN QADHAFI SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
28220203110084ALIF KHUNAIFAH AZ ZAHRO SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
29220203110092DAMAR REINARA MUHAMMAD SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
30220203110099FATIHATUL IZZAH SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
31220204110005ARIZHA MAHIROTUL ILMI SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
32220204110010YUSRAN SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
33220204110013AMINAH RAHMAH SARI SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
34220204110041JUHIRAN RIZQI MAWANI SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
35220204110063MUHAMMAD ARIF KURNIAWAN SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
36220204110065SYAHRIYAL SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
37220204110070DZINI`MATIL WAFIROH SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
38220204110074LILIK BADRIYAH SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
39220204110103LIQO`AH SAILI MAGHFIROH SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
40 SY. 4 / A. 203Erryk Kosbandhono, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS SYARI'AH
KELAS/RUANG SY.5 / A. 204
1220201110001ZAHROUL BARIROH SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
2220201110033HILMA NURUL LATIFAH SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
3220201110049AZKA QOTRUNNADA SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
4220201110055RAIHAN MUJAYYID ASSYA`BANI SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
5220201110059USLUKI NAJIYA SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
6220201110074AISYAH FIRYAL MAULIDYA SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
7220201110118AHLAM DITA PUTRI SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
8220201110122SAFRIDA RAMADHANIA SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
9220201110123SAFIATUS ZAHRO SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
10220201110136VIDYA FANI KUROTA AYUNI SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
11220202110020ADVIA KUSUMA AL ZAM ZAMI SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
12220202110026MOHAMAD ARYA FIRDAUS ALAMSAH SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
13220202110032RIFKY ASTRIANSYAH SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
14220202110044BITHARI NOVI AGUSTIN SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
15220202110048ROHMATUR ROBIATUR SANIYAH SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
16220202110055MUHAMMAD AKMAL BAYHAQI SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
17220202110057MUHAMMAD SALMAN AL FARISI SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
18220202110103MUHAMMAD ISFA`LANA ZEIN SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
19220202110110ROSI TORI RAMADANU SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
20220202110112JOE SATRIA BIMANTARA SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
21220202110116QURROTA A'YUN SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
22220202110144MUHAMMAD WALIYUL AHDI SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
23220202110164SELMA MAGHVIRA SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
24220202110165ZUMARA NAJLA AZZAHRA SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
25220202110185ANDAY ABAL FAQIH SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
26220203110006MUHAMMAD MAULANA ABDULLOH ULIL ALBAB SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
27220203110013SINGGIH ASNIDAR JUNDI BHIMARJUNA SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
28220203110018EPRILIA WACHIDATUL MUZAFIKI SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
29220203110026NABILATUZ ZAHROK SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
30220203110037ZAM ZAM NURJAMAN SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
31220203110058FAJAR YAHYA ADILLAH SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
32220203110060RAUDHATUS SHOLEHAH SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
33220203110069NISA HASANATUL BADRIYAH SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
34220203110072SHOFFAN AULIYA SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
35220204110017AHMAD FIKRI AZAMI SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
36220204110021AS`AD FUADI SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
37220204110029NUR FITRI SARUMPAET SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
38220204110067ZA`IM FAWWAZ SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
39220204110086AUFINI AFIFATUL UDMA SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
40 SY.5 / A. 204Muhammad Holimi, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS SYARI'AH
KELAS/RUANG SY.6 / A. 205
1220201110007RAUDATUL AULIA SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
2220201110008DIMAS ABDUROCHIM SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
3220201110012FAHWA TALIYATUN NISA`A FAUZI SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
4220201110035SISKA AMELIA SEPTIA PUTRI SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
5220201110037AMALIA FEBRIYANTI SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
6220201110067M. ABD. QAHHAR ZUHDAN SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
7220201110076INDRA AFRIZA PRADANA SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
8220201110108IKROM IBRAHIM SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
9220201110120UFI NIHAYATUL `IZZA SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
10220201110124TOMMY ALFIRDO FIRNANDA SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
11220201110134MUHAMMAD HAIDAR MUKHOFY SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
12220201110211NAJWA NIRMALA SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
13220202110003HABIBUL MAHBUB AL HASANI SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
14220202110004M.ALAIK ASSAIL SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
15220202110017MUTIARA AZZAHRA CHALISYA PUTRI SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
16220202110023ARIFAH ZEIN MOYA RIZI SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
17220202110047ADI WAHYUDI SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
18220202110061ANIS SHILVI RAHMAWATI SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
19220202110062EVA RAMADANI PUTRI SALSABILA SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
20220202110067HASANUDIN SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
21220202110095AFIFAH DWI KURNIA SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
22220202110097RIFA NAJLA SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
23220202110159MUHAMMAD IHRAM HAQIQI SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
24220202110168FAZA LAYALIA BILQIS SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
25220202110179PUTRI NABILA AYU ROMDHONI SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
26220203110021ROBI ALDIANSYAH SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
27220203110047NORHASMINA SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
28220203110048NADIA NOORAFIRA SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
29220203110059NASYWA NUR AZIZAH SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
30220203110066BAYU NOVFREZA SETIOBUDI SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
31220203110096MUHAMMAD MUFID TSANY SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
32220204110032FAJAR ALI HASAN SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
33220204110038NOVANTIO ALFI RAMADHAN SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
34220204110045ALFINO ARSYAD SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
35220204110060MUHAMMAD FATIKHUL FIKRI SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
36220204110084DWI ELVIRA TASYA NUR MELINDA C SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
37220204110087LAILA NURUL AZIZAH SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
38220204110093ARYANTI SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
39220204110105FIRDAH NUBAILAH SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
40 SY.6 / A. 205M. Zamroni, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS SYARI'AH
KELAS/RUANG SY.7 /A. 206
1220201110011MOCHAMMAD AN`IM FALAKHUDDIN SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
2220201110013SUFIANA SALSABILLA SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
3220201110017ALVIAN FUAD SABILA SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
4220201110018ADITYA RAHMAT RAMADHAN SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
5220201110026MUHAMMAD DAFFA NURRAMADHAN MUNIR SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
6220201110057HAMDAN NUR YAHYA SAGALA SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
7220201110091AHMAD FAUZAN ZENRIF MUZNI SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
8220201110092DIAJENG DWI FITRIA PUTRI SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
9220201110097SOFIA ROSA TRISNAWATI SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
10220201110103REZA FERNANDA SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
11220201110130FIRMANSYAH HAQ ASSYAKUR SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
12220201110141RAMA KSATRIANING SUKMA SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
13220201110180FAUZIAH NABILA SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
14220201110185HARIATIN AMNIAH SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
15220202110007MAULIYA NAYLA SA`IDAH SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
16220202110008M. AL GHIFFARI GAFFAR SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
17220202110025AHMAD RIZAL FAHREZI SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
18220202110041VINA FIRDAUSI NUZULA SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
19220202110063SAIFUDDIN RABBANI SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
20220202110090PUTRI INTAN SYAFITRI SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
21220202110170NAINA SALSABELA SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
22220202110175AULIA ARDINA RAHMA SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
23220202110184TIA DENDARI PUTRI SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
24220202110189FAIZATUL HUMAIROH MIXARQI SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
25220202110191NABILA SALSABILA SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
26220203110009ANANDA FREDINAND PERDANA PUTRA SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
27220203110036IMEILDA NUR AZIZAH SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
28220203110039AKHMAD UBAIDILAH SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
29220203110046ERDA LAILATUS SYIFA SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
30220203110070MUHAMMAD IZZUDDIN WILDAN PRATAMA SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
31220203110087MELLA IRAWANTI KUSUMA SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
32220203110091MOCHAMMAD FAIRUZ DZAKI AZZAHRA SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
33220204110019DEWI WAHYU SEKAR RAHMATIKA SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
34220204110039ASITA NURUS SHOFIYAH SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
35220204110053QUEENA MUTIARA WAFA SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
36220204110055NAUFAL AHSANTA ASSAIF SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
37220204110057PITRA PANGESTU SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
38220204110068SONY ALFRIEDHO SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
39220204110075WIFA` FADRIKA `AINY SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
40 SY.7 /A. 206Dr. A. Samsul Ma’arif, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS SYARI'AH
KELAS/RUANG SY.8 / A. 207
1220201110004LINDA PUSPITASARI SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
2220201110020AYU MA`RIFATUL KHOIRIYAH SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
3220201110053HAFIZATUL HUMAIRO SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
4220201110061MOHAMAD SIFAK SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
5220201110064MIFTAHUL ISHLAHUDDANY SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
6220201110080QURROTA A`YUN SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
7220201110102SHOCHIBAH ICHLASHIYAH SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
8220201110105AHMAD SAIFAN FIRLI IMANTO SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
9220201110150DAMAR CAHYANA ZAMAN SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
10220201110160MUHAMMAD AKMALUL AFADLIL SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
11220201110170LUCKY MEILA SAPUTRI SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
12220201110196MUHAMMAD WILDAN ALDIYANSYAH SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
13220201110202MOH HASAN AINUL MULUK SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
14220201110214NATHASYA NAJWA KIRANA SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
15220202110013A.M. RIFDATUN KAMILIA SAFITRIH SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
16220202110016RENDY MAULADANI PUTRA SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
17220202110040MUHAMMAD HISYAM FAHMIL ILMI SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
18220202110049ZAIDAR PUJIANTO SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
19220202110051SITI NUR ASIYAH SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
20220202110060RIEZKY VERDANIA PUTRI ALIFI SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
21220202110086ADAM MALIK SIREGAR SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
22220202110091DIVA FEBRIANA NURZAHRANI RAHADIAN SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
23220202110093IRVI NOVILIA RAHMADIASARI SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
24220202110105AULA NUR ILLAHIA SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
25220202110125SRI WAHYU IMANIE SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
26220202110132AYU SALMA DAMAYANTI SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
27220202110135NAJWA ARIFAH SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
28220202110149MUHAMMAD HANNANI HAQQI SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
29220202110174WASILATUL KHOIRIN SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
30220202110180WAHYU SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
31220202110182SAHLI SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
32220203110005IMATUL HIMMAH SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
33220203110022WHYLDAN BANY FIRMANSYAH SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
34220203110035UBAIDILLAH SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
35220203110068IRCHAM HABIBI ARIFIN SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
36220204110023SALMA INAYATU ROHMAN SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
37220204110025AHMAD ZEN ATHO`ILLAH SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
38220204110028NASTITI AISATUL MAISYAROH SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
39220204110089HAJID ALTHAF ARIJUDDIN AMANULLOH SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
40200204110107AHMAD QUTHBUDDIN SY.8 / A. 207Dr. Umar Al Faruq, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS SYARI'AH
KELAS/RUANG SY.9 / A. 208
1220201110072CEISYA NANDITA ZAKIATUL AZHAR SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
2220201110078MUHAMMAD ADAM AL HADI SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
3220201110082DZAKI HILMI HAWARI SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
4220201110086ANANDA ISMAIL AKBAR SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
5220201110087ABDULLAH FAJRUN NAJAH SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
6220201110098HANA JAZILATUN NAFISAH SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
7220201110125A`YUN AMI CANTIKA SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
8220201110135ZUKHRIFA AULIA AZZAHRI SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
9220201110142AKMAL QOMARUZAMAN SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
10220201110153NADIA FEBRI AMALIA PUTRI SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
11220201110163MUHAMMAD FAREL ABBI SIBROMULIS SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
12220201110166FAIQOTUL HUSNA SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
13220201110201MUHAMMAD NUR SURYA SAKTI SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
14220201110215ACHMAD MAULANA IQBAL SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
15220202110009FADIL MAHDHI AMMASH SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
16220202110011SITI RODYYAH SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
17220202110014FERI AL-HIMAMI SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
18220202110022FACHREZA FIDZI FUTACHI SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
19220202110059FIKRY FADLILAH NUR ISLAM SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
20220202110074MOH. DAHRI ILHAM AKBAR SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
21220202110092MUDHIMMATUL ILMA SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
22220202110096RAKA MUHAMMAD RAYHAN SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
23220202110101ANIS NUR LAILI SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
24220202110104NAJLA ANISA SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
25220202110108DINA FAIZATUS SHOLEHA SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
26220202110118SEPTYA DWI NUGRAHENI SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
27220202110131DEA AZMI HIDAYAH SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
28220202110133RAHMA SALSABILLA SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
29220202110158M. LAYYINUL QOLBIL MUKARROM SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
30220202110162FRISKA APRILIA PRAMESTI SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
31220203110017M. IQBAL NABIL RAJAB SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
32220203110043HILLARY FITRI OLGANOVA SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
33220203110086DIAZ AHSA AL GIBRAN SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
34220203110094MUKTI FERDIANSYAH FAQIH SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
35220203110095MOH. YAMIJI SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
36220204110027FAIZATUL WIDAD SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
37220204110037ISMAWATUL JANNAH SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
38220204110040RATNA DEWI AFIANTI SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
39220204110083DEWI AULIA MAZIDATUN NAFISAH SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
40 SY.9 / A. 208Hakmi Hidayat, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS SYARI'AH
KELAS/RUANG SY.10 / A. 209
1220201110027IMAM MUKHAMAD DZIA`ULKHAQ SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
2220201110029ZUHAIRAH KHOIRUNNISA` SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
3220201110034SYALAISHA KHOLILA KAMILIA SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
4220201110036LU`LU YULIANA SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
5220201110044SIVA ARZILA SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
6220201110084AMILIA MAHMUDAH SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
7220201110114ABIYYU TAQI ABRAR SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
8220201110131MUHAMMAD NUR ARIFIN SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
9220201110174PUTRI NAFIATULLAH SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
10220201110183AL HAFIDH MUHAMMAD SOBRI SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
11220201110194MOCHAMMAD SYAMSUL ANWAR SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
12220201110210M WAZIR AMIN SALMAN SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
13220202110015NADIRA LINTANG SALSABILA SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
14220202110019IKO SARBINI ALI SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
15220202110046ELLISYA CORYNA HADI SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
16220202110078MOHAMAD RIZKY HABIBULLOH SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
17220202110087M. NAUFAL DHIYA UDIN SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
18220202110126ALIF FIANTO MAULANA YAHYA SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
19220202110129BAIQ HA`IL AZIZAH SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
20220202110139LAILATUL MAHFUDLOH SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
21220202110146KHUSNUL AMALIA SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
22220202110148MUHAMMAD ABDUL MUKMIN SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
23220202110155MUTIARA NUR ANGGREINY SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
24220202110177SANDRA KUSNUL HABIBAH SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
25220203110007MARSANDA PUTRI ZERLINA SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
26220203110023ALDAFFA ADJIE CAHYONO SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
27220203110024ADELIA PUTRI CHALISTA SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
28220203110052AZIZATUS SA`ADAH SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
29220203110056HAMIM DLIYAULMUHITH SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
30220203110077FITRANANDA FIRIZQIKA AZMI SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
31220203110081RYAN DINARJATI SETIAWAN SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
32220203110097ZAHROTUN NISWAH SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
33220203110098HANIF AKBAR SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
34220203110101ALVINA ASTARI ROYHANA SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
35220204110015TRIA AYUNITA SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
36220204110026MAWAR MUNAUWAROH SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
37220204110046ADHELIA OVALITA SEPTADIA SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
38220204110098AURELIA PUTRI FAREZA SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
39220204110102MUHAMMAD MUSTAFA SEKNUN SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
40 SY.10 / A. 209Jumriyah, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS SYARI'AH
KELAS/RUANG SY.11 / A. 210
1220201110022MUHAMMAD ABRAR SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
2220201110028MOCH. UMANA URRASUL EL-FIRDAUS SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
3220201110030LU`AY DA`IFA SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
4220201110039FITROHUL ILLYIIN SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
5220201110043SYAHRUL ANWAR SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
6220201110052FIRMANSYAH BAY HAQI ASHTHOFA SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
7220201110089MUHAMMAD ZUFAR AGIL SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
8220201110133NABILA PUTRI SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
9220201110139MOCH. FIRZA RAUSYAN FIKRI SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
10220201110140ROUDHOTUN NAFISA SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
11220201110143DWI SAFIRA WARDANA SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
12220201110154VEBYA YUWA AYU MASHANDA SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
13220201110159M. RAFI HABIB VIJAYDILLAH SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
14220201110168DEWI FORTUNA SEPTIANI WASONO SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
15220201110172MOHAMMAD FATCHUL ARIF HISBULLAH SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
16220201110190MUHAMAD RIZAL ASRORI SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
17220201110200ESA FAIZ ARRIDHA SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
18220202110037FIKA RIZQI AULIA SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
19220202110045NAINA ALFIAH RAMADANI SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
20220202110068MARISSA ALIFTA MAULIDINA SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
21220202110069SHABRINA AMALIA SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
22220202110072JAMI`ATUL ISTIQOMAH SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
23220202110075ALFINA DAMAYANTI SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
24220202110079MOHAMMAD ISDANIL GHUFRON SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
25220202110100SITI FATIMAH SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
26220202110120ARDAN MAULANA SIDQI SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
27220202110124EDY KHAIRY SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
28220202110141AHMAD DANI NUR ANDRIANSYAH SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
29220202110142FUAD AL HANIF SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
30220202110151ABDUL AZIZ MUFIKKI SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
31220202110172ELY MUFIDAH SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
32220202110173DEVI CHANDRA SARI SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
33220203110003IKE DWI RAHMANIA SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
34220203110019IKA FITRIA SARI SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
35220203110044MOCH. HAIKAL RURINDRA WARDANA SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
36220203110055SANADA NAZHIFATIN NUHA SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
37220203110062QARISUN NISAK SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
38220203110071GHINAYATUS SALWA SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
39220203110093ACHDAM KHOERON TOPAN HARYANTO SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
40 SY.11 / A. 210Azzah Saniyah, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS SYARI'AH
KELAS/RUANG SY.12 / B. 101
1220201110002ANNISA DWI RAMADHANTI SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
2220201110014IZZA ARIFATUN NAZHIROH SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
3220201110041ALISA PUTRI ROJABI SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
4220201110042MAWARDAH RAHMAWATI SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
5220201110048ALIFIA NUR FAZTAHUL QORIAH SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
6220201110062NIKYTA TSABITA KHANSA SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
7220201110090MIFTAHUL JANNAH DIFINUBUN SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
8220201110094ALI HUSNUL AR RIFA`I SIHOMBING SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
9220201110121MUHAMMAD FATIH ALHIMMAM SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
10220201110132ADLIE ARRIFAHIE SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
11220201110167MUH. RIZQY SAPUTRO SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
12220201110198YUSRI H ABD RAHMAN SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
13220201110203MOKHAMMAD TAJUL MULUK ROHMATULLOH SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
14220201110204AINUN AZIZAH SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
15220201110206AHMAD YOGA HAFANDI SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
16220201110207DINI KAMILA MAULIDIA AHMAD SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
17220202110001UMMI NADIROH SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
18220202110010DEFAN AULI RAHMATILLAH SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
19220202110024ABDUS SALAM SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
20220202110028MUHAMAD ADITYA AMPRIONO SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
21220202110035AHMAD ROZAK PRAKOSA SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
22220202110039IBADU RAHMAN ALFARIQI SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
23220202110064ALFIANSYAH SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
24220202110082LIRA FARIMATUS ZAHRO SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
25220202110085MONICA DEWINGGA PUTRI ANGGELINA SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
26220202110088MOHAMMAD ANOM PRABANDARU SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
27220202110089TRI WAHYUNINGSIH SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
28220202110119AURA NAFISA ATHAYA SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
29220202110121AHMAT LISTRIANTO MAULANA ABDILLAH SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
30220202110147FITA MUTIARA TASYA SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
31220202110157MOH. IQBAL MAULANA SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
32220202110192UMMI PAKHRIAH SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
33220203110020AZ ZIKRA TUNASZA SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
34220203110032ASHIF AKMALUDDIN SABILILLAH SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
35220203110054JUNDI ROBBANI SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
36220203110078`AISYINA SAILAN ILAL `IZZA MURSYID SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
37220203110082WANDA AIDA SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
38220203110100YEVINA CANDRA RAHMANING PUTRI SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
39220204110091ADHA SALMA NABILA SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
40 SY.12 / B. 101Mochammad Mahfudz, M.HI
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS SYARI'AH
KELAS/RUANG SY.13 / B. 102
1220201110019UTIA ALFI RAHMATIKA SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
2220201110050NAILAH ROHMATUL LATIFAH SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
3220201110054ROSWITA SYAHARANI SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
4220201110070IRWAN AGUSTIAN MUSTOFA SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
5220201110100MUHAMMAD CIPTA ADITYA RAIS SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
6220201110126M. EKYAS RASIKH ZUBAIER SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
7220201110129SYAHDA NABILA DEWI SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
8220201110146IMEL BERLIAN KUSMASTUTI SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
9220201110156MUCHAMMAD NABIL SYUHADAK SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
10220201110187MOCHAMMAD CHARIS FIRISMANDA SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
11220202110002NANDA UCHLIVATUR ROSYADA SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
12220202110021NURLAILA AZIZAH SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
13220202110070CINDY ALLIYAH FITRI SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
14220202110071AHMAD NAFIS MUHFANI SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
15220202110077MUHAMMAD FIKRI AGUNG RAMADHAN SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
16220202110080ARIEF EL HAKIM ISKANDAR SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
17220202110083TIA NISWATUL ULLA SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
18220202110098MUHAMMAD SHOFI TAJUDDIN SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
19220202110113RAFI SALSA BILA HARUM JIHAD SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
20220202110123SABRINA NASHWA NATANIA SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
21220202110140DANANG RIZKY YOPI NURCAHYA SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
22220202110143DINA NUR AZKIYAH FATKHULLAH SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
23220202110154MADINATUL MUNAWEROH SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
24220202110160FAIZ SOFYAN MUHYIDDIN SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
25220202110188ILHAM ALIF SADILI SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
26220202110190BIBIT BAHROINI SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
27220203110010ZHAFIRA NAHWA FIRDAUSI SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
28220203110011YASMINE NAWAL CHOIRY ZAVIER SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
29220203110016FADHILLATUL MAIMUNAH SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
30220203110040MOH. BAHRUL LAHUT SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
31220203110051APRILIA KINTANA GENI SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
32220203110061LADO FADHILLAH FIQH SYAHPUTRA SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
33220203110063ANAVALIS NARINDA SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
34220203110064NUR AMALIA SOFIUL HUDA SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
35220203110076URVIA I`TIYANI INZAMLIYA SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
36220203110085CHULYATIN JANNAH SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
37220204110001AHMAD SYAUQI AMIN SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
38220204110002MUHAMMAD IDRUS SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
39220204110007VINA NURIN SABRINA SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
40 SY.13 / B. 102Alfa Rizqi Sundy, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS SYARI'AH
KELAS/RUANG SY.14 / B.103
1220201110015RISTA AMALIA PUTRI SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
2220201110021FAJAR ROISUL HAQ SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
3220201110060AINAYA NUR FAYZA SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
4220201110068RAIS GHUDZAMIR KHAIRULLAH SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
5220201110071NAUFAL ZHARFAN RATULOLI SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
6220201110104ALIEF NURIL FALAH SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
7220201110113YAYA NURAIDA SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
8220201110152DIANA AZZAHRA SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
9220201110182MUHAMMAD RIZQY AL DAKHIL SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
10220201110197FIKHA AZZAH DINAH ULFAH SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
11220201110209FARAH FADILAH SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
12220202110030AZZAHRA DIVIA NABILA SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
13220202110043MOCHAMMAD SYAIFULLOH AMIN SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
14220202110050ANANDA CHOIRUL UMMAH SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
15220202110073M. ROHIB ALFARIZI SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
16220202110076FASTABIKUL KHOIROT SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
17220202110081ULFA RIZQIATUL MUBAROKAH SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
18220202110099GALUH KUSUMA DEWI SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
19220202110107SALMAN ABDURRAHMAN SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
20220202110109RAJWA NABILA ARSY FARADINA SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
21220202110111WILDAN NASHRULLAH SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
22220202110115PANTRISTIANA MELLY LESTARI SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
23220202110137SHEVI ZUWBY ZHARETHA SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
24220202110138RINDA TRI MAULIADEWI SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
25220202110145MUHAMMAD ADZMI ALIFI SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
26220202110163SITI INAYATUL HASANAH SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
27220202110181NABILA EKA AMELIA SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
28220202110193NURBAITI SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
29220203110002NURISKA ROZZAQTINA PUTRI NAWI SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
30220203110008TUHFATUL MARDIYYAH SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
31220203110012BINTI CHOIRIYAH SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
32220203110027TOLHAH HASAN SAIFUL RIZAL SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
33220203110028HAUWIN NUR AFIFAH AMINUDIN SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
34220203110030HARIS ARIA ADILLAH SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
35220203110031HABIB RIJIK SHIHAB SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
36220203110050OKTAVIANO AFRIZAL SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
37220203110065DINDA ROSIDAH SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
38220203110075DINDA FEBRILIA SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
39220203110088DINDA YUAN FATIKAH SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
40220204110077SAFIRA RAMADHANI PERTIWI SY.14 / B.103Nuruz Zakiyatus Sa'adah, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS HUMANIORA
KELAS/RUANG HM. 1 /A. 101
1220301110006RAHIMA WANDRA PRASETYA HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
2220301110016LITA OKTAVYA WULAN SYAMHANA HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
3220301110026HUSNUL KHOTIMAH HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
4220301110038NADIA SAILIL FADHILAH HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
5220301110039MUHAMMAD CHOTIBUL UMAMIL YAKIN HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
6220301110044NAJMA TSUROYYA FAZ HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
7220301110046MOHAMAD IBADIL MUTAA RIFIN HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
8220301110050NAILIS SYIFA NURIS SALMA HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
9220301110052TIARA WULAN DARI MAR`ATUS SHOLIKHAH HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
10220301110074NURUL AULIA SIRAIT HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
11220301110076ERMA NUR FATIMAH HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
12220301110099ABDINDA FIRDAUSI NUZULA HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
13220301110105NAZIFATUL MARDIAH HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
14220301110108HAMMAD ISYROQUN NAJAH HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
15220301110111`ISYTI `AISYAN ROZANA HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
16220301110114HILMA ROBIATUL ADAWIYAH HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
17220301110120ANNISA ZAHIDATUR RAHMAH HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
18220301110121AHMAD ZAKIYUL FUAD HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
19220301110124AFDALIYAH HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
20220301110127MUHAMMAD YUSUF ARDANI HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
21220301110130FIRNANDA FITRIA NINGRUM HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
22220301110134ISMI MAUIZATUL HASANAH HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
23220301110142MOCH. JULIAN RIZQY AUDI HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
24220301110152NAFISAH NUR KHOLIDAH HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
25220301110155AHMAD AKMALUL FIKRI HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
26220301110158KHARISMA DIAH AYU ANGGRAINI PUTRI HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
27220301110168FARAZ TAJUDIN HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
28220301110178HABSYI MOCHAMMAD SYAH HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
29220301110180RIFKHAN NAJIH HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
30220301110182SAYYIDAH NAJWA MASDUKI HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
31220301110184MUHAMMAD FAHRIZAL MAULANA HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
32220301110192SALISYA RUHI ALDINA HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
33220301110200GANDRUNG MARGI GUSTI HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
34220302110043PRADITA AWALIYAH HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
35220302110058NAUFAL HALDAD KUSDIANTO HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
36220302110081FITA AINISIYA HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
37220302110139INGGRID YAYULITA NINGRUM HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
38220302110168NADJWA SABRINA APRILIA HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
39220302110171ZAHIDAN YUDIANTO HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
40220302110191FIBRA AURA TASYANI HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
41220302110201AKBAR FARIZ RAMZY HM. 1 /A. 101ABDULLAH UBAID, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS HUMANIORA
KELAS/RUANG HM. 2 / A. 102
1220301110004M. KHOZINATUL ASROR HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
2220301110012AHMAD NUR HAFIDH HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
3220301110013RIFKI MUSTOFA HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
4220301110014NURUL KHADROH HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
5220301110018ILHAM MUDZAKKIR HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
6220301110020MOCHAMAD IQBAL ANANDA PUTRA HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
7220301110034URFI AISYATUL MA`RIFAH HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
8220301110047MUHAMAD EDSEL PRINGGA PUTRA SAIRA HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
9220301110059RUGAYYAH BINTI ALWI M HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
10220301110064AMINUDDIN YASYKUR HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
11220301110077KARISMA KAMALIA HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
12220301110091AJILNI DIINA MAR`ATUN NUR CHASANAH HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
13220301110093ALIFAH SAUSAN NABILA HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
14220301110100MAURA BETAMA PUTRI HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
15220301110106FARAH SYARAFIAH ZAHRA HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
16220301110119NINTA KARINA BERUTU HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
17220301110122MELANY PUTRI PRATAMA HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
18220301110131AZZA SHOFIA RAHMADA HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
19220301110144FAUZI SETIONO HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
20220301110146SUWAIBATUL ASLAMIYAH HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
21220301110159RAIHANUS SOFIE HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
22220301110161SITI NIDAUL MUSLIMAH BUSTOMI HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
23220301110172MAGHFIROH FITRI ANANTA HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
24220301110181TIARA ARYA PUTRI BIMAJATI HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
25220301110183DERI RAHMI HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
26220301110185MUHAMMAD HANIF ARIZ HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
27220301110186MUHAMMAD IBRAHIM AL FADHIL HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
28220301110187ARIFFAH DARA DINANTY HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
29220301110191HAFIDZ ABDULLAH AZZAM AL JAFARIE HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
30220301110201MUHAMMAD ROBBANI AKBAR HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
31220302110027WAFIROTUL MARHAMAH HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
32220302110045NAZWAH AISAH WARDA HANI HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
33220302110061EMAH HOTIMAH HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
34220302110068MAZIDA RAUMI HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
35220302110135ANWAR HIDAYAT HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
36220302110147NUR FATHILLAH HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
37220302110167BARICK CHUBBY AZKIYA HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
38220302110177MILA NUR AFIDA HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
39220302110207MOCH ZIDAN FAROCHI HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
40220302110208TASYA LUTHFIANY WIDYADHANA HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
41220302110211IZZATUN NISWA' HM. 2 / A. 102H. Abd. Wahed, B.Ed, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS HUMANIORA
KELAS/RUANG HM. 3 / A. 103
1220301110008SHOFIYA NUR AZIZAH HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
2220301110009AINI ROHTUL NADHIYAH HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
3220301110021AHMAD ALI AFANDI HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
4220301110022MAHROTUL FITHONAH HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
5220301110023ARINA ZAKIAH AZZAHRA HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
6220301110032ROIHAN AINUR FIRMANSYAH HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
7220301110037IZZATUS SHOLEHAH HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
8220301110054AHMAD MUMTAAZ HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
9220301110057MUHAMMAD RIFKI ALFARIZI HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
10220301110065NOVIE ROSIANTI SAFITRI HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
11220301110066MUHAMMAD FARHAN PRADANA HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
12220301110071AHMAD DANIAL ISYBIL HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
13220301110078USWATUN KHASANAH HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
14220301110084AKHMAD FIRMANSYAH HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
15220301110085MUHAMMAD NUR HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
16220301110104DHOUATUL MAULIDIYAH HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
17220301110112NABILAH AZZAH ATIQOH HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
18220301110113ERNITA TRIWULAN HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
19220301110125HAMDAN ABDUL HAKIM HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
20220301110133DINI MUSYAHADAH HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
21220301110136MUHAMMAD FATIH RABBANI HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
22220301110138SITI SEINUR ROCHMA HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
23220301110153SABILA KHOLIFATURROSYIDAH HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
24220301110157RAMADANI DWI PURNAMA HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
25220301110160MUHAMMAD FAZA FATHI MADANI HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
26220301110163MOH. ABDILLAH DARUSSALAM HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
27220301110189NUR DIANA CHOLIDA HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
28220301110193KAFIA AZZAHRO HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
29220301110197ANGGI SUKMAPUTRI KHALIL HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
30220301110198ALYA CHOIRUNIA HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
31220302110012NABILA ALIZA RAHMA HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
32220302110019HILZA MALA YAFNA HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
33220302110047MUHAMMAD HAIKAL PATRIA BULDAN HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
34220302110050PUTRI AMILIYAH AFRIYANI HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
35220302110059ROKHMATULLOHI QORIIB HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
36220302110130ZEHRO HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
37220302110145ENDANG SUSILAWATI HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
38220302110178RAUDATUL NURUL INSAN HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
39220302110189CEP AHMAD RIFA`I HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
40220302110193FITRIA NURUL IMAN HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
41220302110205FAIRUZ AINUR SYAFA` MUSTOFA HM. 3 / A. 103Ali Akbar, SS, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS HUMANIORA
KELAS/RUANG HM. 4 / A. 104
1220301110019ISHLAH RODIYAH ASSUFI HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
2220301110030NAMIRA AZ ZAHRA SIREGAR HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
3220301110041ANDRI SANG PUTRA HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
4220301110043NUR ROHMAH MAHDIYATUL YUMNA HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
5220301110055DESVITA AYUENDRAWATI HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
6220301110061MUHAMMAD SYAMSIDH DHUHA HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
7220301110067NAFISATUL ITSNA MARDLIYAH HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
8220301110079ANIS FEMAS HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
9220301110083SULIS JUMARDAN HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
10220301110089MUHAMMAD NABIL HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
11220301110129ATIQAH NADYATUL HUSNA HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
12220301110132ARZAQI MERU DWI PANTARA HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
13220301110135MUHAMMAD DZULFIKRI JAUHAR HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
14220301110147FATIMATUZ ZAHRO AL MANSUR HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
15220301110170ZAKIA LUTHFIA MASNENO HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
16220301110173RAIHAN YANUAR ABDILLAH HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
17220301110175ACHMAD ZAIDAN RAMADHANI HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
18220301110199ABDUL AZIS HASIBUAN HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
19220302110004HUDA RAHMATUL KHUSNA HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
20220302110007IDA MASAYU PUTRI HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
21220302110008KAKHA RIAN GHIFARI HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
22220302110015FITRI NURHIDAYAH HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
23220302110018NAFILA ZAHA SYARIF HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
24220302110025MOCH. ERSA HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
25220302110036ANGGITA MAWAR HABIBI JANNAH HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
26220302110049MUTIARA RAMADHANI HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
27220302110052WAHBAH ZUCHAYLY HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
28220302110055AYU PUTRI RAHMADANI HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
29220302110088PUTRI INDAH PUSPITA DEWI HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
30220302110097KHUSNUL KHOTIMAH HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
31220302110098ZEKIYATI NURIL ALIYA HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
32220302110102PUTRI MUJDALIPAH HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
33220302110106AHMAD AL MU'TADDI BILLAH HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
34220302110110MELANIE PUTRI DEWITASARI HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
35220302110137IZZA NUR LAILATUL FIKRIYA HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
36220302110143MILA WAFIQOTUN NISA` HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
37220302110160AZZAH MAULIDIA HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
38220302110176M. SHOLAHUDDIN FAWAID HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
39220302110179LATIFATUL ULYA HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
40220302110212MUHAMMAD DHEVA RIFQI VAHRY HM. 4 / A. 104Dr. Alvia Putri Prima Sari, SS, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS HUMANIORA
KELAS/RUANG HM. 5 / A. 105
1220301110001SITI ZUBAIDAH HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
2220301110017SITI NURHIDAYATI HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
3220301110027MUHAMMAD IYAS ZAIDAN PERMANA HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
4220301110042SHABRINA SALSABILA HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
5220301110051M. ALMISKY FACHRU HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
6220301110062SABRINA AZZINDANI PUTRI HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
7220301110068SUBARKAH SIWITOMO HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
8220301110080ABDILLAH HAKAM HAMDANI HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
9220301110088MUHAMMAD WAFIUDIN ROSYAD HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
10220301110128ZAHROTUL CHUSNA HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
11220301110139SYIFA AULIA HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
12220301110149FITRIA VIDINIA NUR FAIZAH HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
13220301110154FADHILAH AHMAD HAFID HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
14220301110162AHMAD GHURIL MUHAJJALIN HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
15220301110169VIKA ALMASFIATUL FAIQOH HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
16220301110177MOCH. IQBAL KAMALUDDIN AS HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
17220301110196MUVIDATUL ISLAMIAH HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
18220302110005ALIFA NATHANIA PUTRI HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
19220302110016MUMTAZ SALSABILLA CITRA SUSANTI HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
20220302110020MUKHAMMAD REZAQI IRSYADANI HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
21220302110037NABILAH PUTRI WIDODO HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
22220302110038APRILIA SUSANTI HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
23220302110046SITI SUNDARI HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
24220302110051DESWITA WIDYA RACHMAWATI HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
25220302110057PUTRI SAHRANI HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
26220302110062BAIHAQI AL HAKIM HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
27220302110077QARINA VITRI AULIA HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
28220302110084MUHAMMAD DAFFA AL BAIHAQI HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
29220302110096ABDUL MOHED HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
30220302110099PUTRI ANNISA BERLIANA HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
31220302110116KAISHA SALSABILA RAMADHAN HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
32220302110122ADHI SETHIKO HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
33220302110134AHMAD QUSHAYYI DZULQARNAIN HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
34220302110138FATIMATUS ZAHRO HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
35220302110141PUTRI SYAKINAH HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
36220302110148MUHAMMAD RIZQY HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
37220302110155ROBIATUL AMALIA HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
38220302110166ANGGILIANA RUTBATIL ALIYAH HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
39220302110181DITA SHAFA QUTRATU`AIN HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
40220302110194AFRO SYIFA UMARIYAH HM. 5 / A. 105Akmal Firdaus Sultra, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS HUMANIORA
KELAS/RUANG HM. 6 / A. 106
1220301110003DEVIRA KUMALA DEWI HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
2220301110007DIAH AYU SRI NARIYATI HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
3220301110025LIA ANGRAINI HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
4220301110035PUTRI NURDIANA HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
5220301110058RAKA ABBILLAH PRATAMA HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
6220301110063DHATUN NUR`AINI HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
7220301110090BIMA SAKTI HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
8220301110095ASHFA SABILA ZAHRO` HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
9220301110123NAYLA IZZAH WAFIROH HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
10220301110137ARIF TAUFIQURRAHMAN HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
11220301110150HASAN FAHRI BIN SALIM ASSEGAF HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
12220301110165UMAROTUL MAHDY HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
13220301110190FARAH MUTIA HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
14220301110195SHOHIBUL FIKRI AZKA HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
15220302110002SINTIA NURUL KHASANAH HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
16220302110003NI`MATUR RIZQIYAH HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
17220302110031AHMAD SYAIFURRIJAL HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
18220302110032AHMAD ZAINAL ARIFIN HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
19220302110033HERDANA HIKMAL MAULANA PUTRA HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
20220302110035NI`MATUS SHOLIKAH HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
21220302110054IKRIMA AISYA RAHMAN HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
22220302110056ZULVA HARIROH FITHRIYANI HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
23220302110063MOCHAMMAD ABDIKA FERIZA AL RIDHO HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
24220302110075ALMAS EL MADINA AISYAH HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
25220302110076MEI IRMA MUJIANTI HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
26220302110080FARADILLA NAIMATUS SHOLEKHA HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
27220302110089MUHAMMAD RAMZI HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
28220302110101HILMA KAMILIA AINA HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
29220302110108SAHIRA AIDA RAHMAWANTI HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
30220302110117KRISNA BINTANG BHAYANGKARA HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
31220302110140RUSDA AF`IDATUL HANIFA HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
32220302110158RERISKHA MAHARANI HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
33220302110175REFI ANANDA HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
34220302110180FADILAH MUTAMMIMA HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
35220302110186M. GALIH KHOIRUN NANDHIR HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
36220302110187MARSHELLA DWI WIJAYANI HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
37220302110190GUKTOMO HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
38220302110199MUHAMMAD ALFIAN HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
39220302110200RIMA TSABITA ADILIA HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
40220302110210PIRAND FAA`ILAN ENERGEIAI MUCHTAR HM. 6 / A. 106Nurul Faizin, SS, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS HUMANIORA
KELAS/RUANG HM. 7 / A. 107
1220301110033TIKA HIKMAWATI PUTRI HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
2220301110097MUHAMMAD ALI NAF`AN HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
3220302110001ROFI`UL ILMI HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
4220302110017HILWA IZMI RUMATIGA HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
5220302110021AMELIA RESTI IFFADAH HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
6220302110026DAFFA NAFISAH ZAHIRAH HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
7220302110034NIKMATUL MAULA HARIMUNA HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
8220302110039SESHA AMARA NAVTAFILOFA HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
9220302110040HUZAIRI AHMAD HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
10220302110048WULAN CIPTA MADHANI HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
11220302110053ZAKIA NOVA LIANA HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
12220302110064NAURA MAULIDIYAH HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
13220302110065CAHYA RAHMAT SAKBANA HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
14220302110067NINDI DWIHAYATI HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
15220302110071KEVIN PERMANA ARYA PUTRA HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
16220302110072IKE NABILA HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
17220302110079ACHMAD NURIF AL AKMAL HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
18220302110083NILAFA NAHDA ARIZA HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
19220302110087MUHAMMAD SYAHRUL LUTHFI HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
20220302110091SHANDYKA NARAYA SUKMA HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
21220302110100NANDA AINUL KHOLIZA HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
22220302110105SCHIFRA NAILAH ABHISTA HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
23220302110107MUHAMMAD ULIL ALBAB HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
24220302110111MAULIDIA FATIMAH HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
25220302110121ALMYRA AIKO ROSALINE HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
26220302110123AINUN MUSLIHATUN NAJIBAH ROZI HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
27220302110124ARVINTO YURI NARARYA HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
28220302110125DENDY TEGAR DESYA PUTRA HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
29220302110131IRBA AQILAH HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
30220302110144AHMAD FAISAL HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
31220302110146MUHAMMAD DEVID ISA INDANA HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
32220302110150FADILATINNISFI HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
33220302110159SALMA MUTIARA ZAFIRAH HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
34220302110162HIDAYATUR ROCHMAH HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
35220302110165ZULFA AMANDA FAIRUS HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
36220302110182MUHAMMAD WILDAN KHOIRUL IZZAM GHONI HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
37220302110183HILWA ZUHA AL HANUN HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
38220302110197HILDIANA HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
39220302110198KHATIBUL UMAM HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
40220302110209M. RAVI ARYAN JAVINDA HM. 7 / A. 107Dr. Usfiyatur Rusuly, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS HUMANIORA
KELAS/RUANG HM. 8 / A. 108
1220301110029NADYA NAILATUL MUNA HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
2220301110048SARYFA AMANDA HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
3220301110049NINU ASYIFA FIRDAUS HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
4220301110053AHMAD MIFTAHUL QULUB HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
5220301110087NURUL LUTHFIYYAH HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
6220301110171MUHAMMAD KHAIDAR ALI HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
7220301110179M. MUZAKIR HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
8220302110006RIJAL ARIF ARIYADI HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
9220302110009MUHAMMAD HAMDAN ZULFAN MUKHTAROM HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
10220302110010FADIA ULINNUHA AWALIA HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
11220302110014MOH. DAFFA UL HAQ HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
12220302110022FADLILATUL MUSYAROFAH HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
13220302110024NAJWATUL MILLAH HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
14220302110029NADILA RACHMALIA KHOIRUMMAZIDA HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
15220302110030SEVI INDRIANA HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
16220302110041DEA AMELIA PUTRI HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
17220302110060TEGAR CAHAYA PUTRA HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
18220302110066FAHMI AFIF ISNAENI SYAUQI HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
19220302110070AFANIN RUSHAFAH HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
20220302110073AINA RASTY DEWI KIRANA HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
21220302110090MUHAMMAD IRFANUDIN ALAMSYAH HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
22220302110093ARDELIA FATIMA SINTA PURBANINGRUM HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
23220302110095BILQIS NAFISYAH ATJIM ROA HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
24220302110109SYAFINA ZELIANTI HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
25220302110120FARRAH AFIFAH ARDELIA HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
26220302110127MALIHATULLAILA HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
27220302110132CAHYANING SEKAR SEPTIARNI HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
28220302110151KURNIAWAN AGUS FIQIH BUDIMAN HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
29220302110152REYDIS ACHMADA HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
30220302110154TALIIDAH RONA TAZKIYYAH CHOLIQ HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
31220302110156SRI WULANDARI HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
32220302110163AFIYAH MUBAROKAH HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
33220302110170MOH. RIFDA ZAMZAMI AL GHOZALI HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
34220302110172ELGA IMTIYAZ ZAKIYATUN NISA HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
35220302110174MUHAMMAD CAHYA RIZQULLAH HARTIAN HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
36220302110184MHD. IBNU HAFIZ NST HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
37220302110185NATASYA NUR MAULIDA HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
38220302110192LAILATUL AFIFAH HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
39220302110196KHAFFIFAH SILMI WAFIYYAH HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
40220302110202MUHAMMAD DIVA YOGA PRADANA HM. 8 / A. 108Lailatul Mabruroh Mustafa, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS HUMANIORA
KELAS/RUANG HM. 9 /A. 109
1220301110005NUR MUHAMMAD NUMAIR AL-MUSADDAD HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
2220301110011HALIMATUS SA`DIYAH HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
3220301110069SITI FATIMAH HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
4220301110116WAFA NADIYAH HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
5220302110011PUTRI MAIA SALSABILA HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
6220302110023RESKI RAHMAWATI HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
7220302110028RAGIL PUTRI PRASETYO HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
8220302110044FIKA SOFIAH AFKARINA HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
9220302110069SYAHILATUL KHUSNA NAJLA AL ZINDY HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
10220302110074KENNISA JANU ZAHRA HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
11220302110078LAILA ADLINA RAHMAWATI HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
12220302110082FUAD BASWARUDIN HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
13220302110085ROY RAMADHANI AFANDI HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
14220302110086MUHAMMAD INWAN AT THARIQ TI HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
15220302110092ANANDA ADIL IMANSYAH HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
16220302110094MUHAMMAD.ALIEF.RHEVANSYA HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
17220302110103FARABI NIRMALA HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
18220302110104JILAN DURROTUL HASNA HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
19220302110112PUTRI ANJANI HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
20220302110113MUHAMMAD RIZAL IZZUL HAQ HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
21220302110114DWI MURTI EKA SARI HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
22220302110115SAFIRA PRAMESTI HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
23220302110118PUJIANTO HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
24220302110119NOVIA RAHMADANI HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
25220302110126MAHFUDZ ALI MURTADLA HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
26220302110128HANA BILQIS BASHIRO HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
27220302110129ELLA APRILLIA DWI MELISA PUTRI HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
28220302110136RAMARZA YOHNANTAN OBE HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
29220302110142QURROTUL AINI HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
30220302110149FATHAN ARYA WICAKSANA HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
31220302110153HILMI ALDIRA HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
32220302110157RENITA BUDHI HADIATI HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
33220302110161VIVI ALAYDA YAYA HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
34220302110164ILHAM DANIELLAH KAMAL HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
35220302110173ACHMAD FAUZI HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
36220302110188RIZKY NADIA SAFITRI HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
37220302110195TRIASARI NADIA PUTRI HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
38220302110203MUHAMMAD MUJIBUR ROCHMAN HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
39220302110204AMILATUN MUNTHOSA`AH HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
40220302110206SITI ANNISA YULIANO HM. 9 /A. 109Muhimmatul Ifadah, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS PSIKOLOGI
KELAS/RUANG PS. 1 / C. 211
1220401110001ROSANIA NURFAIZAH PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
2220401110006DWI `AINOER RIEFKIE PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
3220401110031WAHYUFIDAN ROBBI HABIBI PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
4220401110033A`IZZA RAHMATAL `ULYA PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
5220401110047AYU FITRIA NINGSIH PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
6220401110052MUHAMAD ASRO HISBUL WATHONI PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
7220401110057ANNISA WULANDARI PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
8220401110062SYA`BAN ABDULLAH FIQRI PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
9220401110065QATRUN NOEHA AFFANDI PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
10220401110083WARDAH MAULIDINA RAUDLOTUL JANNAH HR PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
11220401110101FARAH NUR AULIA PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
12220401110106SARAS MAHSURI SYAKBANIAH PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
13220401110113NAYLIYA RAHMATILLAH YUSSIRA AGUSTIN PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
14220401110117RIFQI MUFLICHAH PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
15220401110136SALMA NEHAYA SALSABILA PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
16220401110137INAYATUL FAUZIYAH PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
17220401110140NAFISATUL `IZZAH PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
18220401110144SALSABILA SUKRI PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
19220401110151ROODHIYATAM MARDHIYYAH PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
20220401110171AISYAH AISHWARYA PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
21220401110173ISHOMUDIN AL AZIZ PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
22220401110181HAFIZH PULBI AL-QORI PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
23220401110202JIHAN ANISSA INNAYA AMIROH PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
24220401110211GHEFIRA AZ ZAHRA PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
25220401110219KHAZANA FIRYAL IDELITARAHMA PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
26220401110220NIDA AZKIA AKMALA PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
27220401110223RAKHA ANDHIKA PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
28220401110227ZEVA ZAHRA MAHARANI PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
29220401110231AYU FITRIANA DEWI PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
30220401110235M. MUHIBULLAH PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
31220401110242MOHAMMAD RIFQI AHZAMI PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
32220401110247MUHAMMAD SHOHIH FARID WAJDI PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
33220401110248IKRAR NARAWANGSYAH PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
34220401110253NA`MAUL JAZILAH PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
35220401110259IHDA HILWA AL UDLHIYA PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
36220401110264EVINDA DWI ELMIFA ANJELINA PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
37220401110265AHMAD GYMNASTIAR HAMDY PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
38220401110266MOHAMMAD AZHAR EFENDI BAHTIAR PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
39 PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
40 PS. 1 / C. 211Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS PSIKOLOGI
KELAS/RUANG PS. 2 / C. 301
1220401110004INTAN SUKMA MAHSUNI PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
2220401110007NAJIYATUZAHRA NOVIAN USMAN PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
3220401110017YASID KHOIRONI PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
4220401110022SALSABILLA MORINAWA PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
5220401110030FAHIRA ALIFFIANTO PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
6220401110034YUDA ASFAHANI PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
7220401110045RINA ELFI SAIDA PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
8220401110048ALVIA LAILATUL MUFIDAH PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
9220401110051ALYA PUSPA NUR FITRIA PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
10220401110059IQBAL QOMARUDIN PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
11220401110063HADIYAN JULDA NUHA PRASETYO PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
12220401110081ELMIRA CHUSNA ADILLA PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
13220401110082AKMAL RAFI AQILAH PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
14220401110086SITI NURIL ROMDHIYAH PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
15220401110090MOCHAMMAD RAFLI IBRAHIM PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
16220401110092FATHIMATUZ ZAHROH PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
17220401110093MOCH. SAFRIL HUSNA PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
18220401110110LUTFIATUN NADIFAH PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
19220401110153YUMNA MUMTAZA PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
20220401110163ATHIYAH LAILA PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
21220401110176QORIK DEWI NISSA INDRIYANI PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
22220401110177MUHAMMAD YANUWAR TRIHANANTA PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
23220401110179ARSYLA MA`RIFATUL AIDA AKBAR PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
24220401110182RAZIQA RIZKILLAH PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
25220401110184KEYSHA ALEA PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
26220401110188ROCHMAT ZIYADATULKHAIR PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
27220401110194MUH. FAIQ FAUZAN PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
28220401110197APRILIAN AUFA DHIYAUL HAQI PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
29220401110199SHIVA MALAYKA PUTRI NIRWANA PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
30220401110201NAFIS `ALAUDDIN AHMAD PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
31220401110216SITI LAYLI FATIMAH PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
32220401110221NABILA RACHMAN PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
33220401110226LIYAH ANIQOH ARIFIN PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
34220401110233AMANDA KIRANA SUKMA ASNAWI PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
35220401110239HAFIDZA ZUHDIYYA PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
36220401110243NAYLA FITHRATUZZAHARA PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
37220401110252MUKHAMAD SAAM NABIL FAIROBY PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
38220401110269ANNISA AQILAH HAYA PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
39 PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
40 PS. 2 / C. 301HALIMATUS SA'DIYAH, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS PSIKOLOGI
KELAS/RUANG PS.3 / C. 302
1220401110009BAIQ AYU NISRINA PURNAWATI PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
2220401110023FANDA AMALIA KARTIKA PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
3220401110025AISYAH ASIH NUR ILMIAH PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
4220401110026NAFILATUL FIRZA NURMASITA PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
5220401110041AHMAD IRFAN FALHS PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
6220401110044ZUHAIRINA SHABRINA ZAKIYAH PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
7220401110049SABRI LAZUARDITYA AKBAR PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
8220401110050M. FIKRAN PANDYA PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
9220401110054IQFIYATUL IRTIQOIYAH PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
10220401110056ANIS LAILATUL MUHIMMAH PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
11220401110061TALIA AFIFAH PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
12220401110068PUTRI NUR KHOLISHOH MAISAROH PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
13220401110069AYU SYARIFATUL AULYA PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
14220401110073IFTITAH YASMIN QURROTUL AIN PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
15220401110076TRIA KUSUMA DEWI PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
16220401110089ZIKRI ALHIDAYAH PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
17220401110095PRETTY CHOIRINA RAMADHANI PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
18220401110099AVILIA CHESARI PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
19220401110100DWI MAULIDA INTAHAYA PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
20220401110103RADJA FARROS NUR ZAMZAMY PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
21220401110120MAR`ATUR ROSYIDAH PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
22220401110121WAHYU BAGUS SETYO PAMBUDI PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
23220401110138SYAMRI NUR HIDAYAT PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
24220401110139SEBTI NUR AINI PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
25220401110146ASYIFA RAHMANI ARIYANTO PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
26220401110156MUHAMAD IQBAL SHALDI FAUZIL ADZIM PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
27220401110158SHAAFIYAH SANTI AZZAHRAA PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
28220401110170FESTIA MULIA ASHARI PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
29220401110190HILWA IZZATI WAFA PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
30220401110193REGITA AYUDYA PRAMESTI PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
31220401110207MUHAMAD ARDHI ALIM PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
32220401110209HANDHALA AL ASHSHIDIE WOTAN PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
33220401110222MOH HIMAWAN HILMI PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
34220401110229RIZA FACHRIYAH PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
35220401110249DIANAH SHOVIAH PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
36220401110251TSINTA FARHATUN NISAK PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
37220401110258MUHAMMAD AIMAR DZIKRI S PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
38220401110262RACHMATULLAH SYA`BANI SASTRAPRAJA PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
39 PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
PS.3 / C. 302Hamim, SS. M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS PSIKOLOGI
KELAS/RUANG PS. 4 / C. 303
1220401110013IKA SHINTA RAHMAWATI PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
2220401110014ANGGITA ROBBAWAHIDA FATONI PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
3220401110018MUHAMMAD NUR FAQIH AL FAUZANI PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
4220401110029MEYLA MAGHFIROTUNNIZAR PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
5220401110032FIRDAUS NURHAKIM PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
6220401110037DEWI MAULIA LATIFAH SUKARNO PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
7220401110053RAIHANA NUR FADHILA PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
8220401110075AKBAR BAROKAH F PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
9220401110079LAILIYAH RAHMA DITA PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
10220401110094DINA TIARA LATIFA PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
11220401110096BAIQ ASHRI FIRDA APRASANJANI PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
12220401110102NIRINA NASYWA AMALIA PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
13220401110109SITI AZIZAH PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
14220401110112KHARISNA INDI PRATIWI PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
15220401110114FITRIA SALMA FERANITA PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
16220401110122ALIFIA DEA MAWARDANI PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
17220401110124MOH IZZA SHILAHUL HAWA PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
18220401110125ERDINA ADDINI IZZA KAMILA PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
19220401110128NISHWA QONITA PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
20220401110130AILEEN FAWNIA TSABITA DZAKIRAH PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
21220401110143NADYA CHERIL VALENSHIA PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
22220401110161MACHMUD UDIN SANTOSO PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
23220401110165ADINDA ZAHRA NUR AZIZAH PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
24220401110175NAUFAL NAIL PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
25220401110178FIRNASS KANZ AULIA AKBAR PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
26220401110204GALU SITI LAILAN JAMILAH PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
27220401110206RAISA AMANDA PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
28220401110208SELVI ANGGRAENI PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
29220401110210DINI RAHMAWATI PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
30220401110214AURALIF RISTIANTA DEWA PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
31220401110215M ADI NUGROHO SUJATMIKO PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
32220401110218PUGUH ARIA RAMADHAN PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
33220401110225AHMAD NABIEL RAJA KHAEROINI PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
34220401110230FAKHIRA TUFFAHATI RAHADATUL AISY PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
35220401110232PUJA MAUDY LAWINSKY PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
36220401110246FARHAN ADHANI ARIBOWO PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
37220401110257IVANA ERISKA PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
38220401110261RYANDITA RADITYA PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
39 PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
40 PS. 4 / C. 303NURUL HIKMAH, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS PSIKOLOGI
KELAS/RUANG PS. 5 / C. 305
1220401110002ANNISA RANI ANGGRAINI PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
2220401110008INDANA ZULFA AFIFAH PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
3220401110011RIZKY PRATAMA SAPUTRA PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
4220401110020LILIA AIS ANDINI PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
5220401110024MOHAMAD ASROR ULIN NUHA PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
6220401110028MAMBAUL MAGHFIROH PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
7220401110039AISYAH NURRAHMAH PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
8220401110042MUHAMAD ALI SIFAUDIN YUDI PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
9220401110046NURPUAN AULIA EKA JULIANTY PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
10220401110055RIFAN AHMAD ALFARISI PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
11220401110058MUHAMAMD RAFIF NUR FAUZAN PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
12220401110060SYAFINA AULIA SANDYA NAHLA PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
13220401110066NUR LAILATUL BADRIA PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
14220401110077IKA FITRI HAFSARI PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
15220401110080ELOK HANNA MARDLIYAH PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
16220401110085MAULIDA MIFTAHUL ANWAR PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
17220401110087PUTRI RAHAYU PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
18220401110097DINDA WIDYA PERMATA PUTRI PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
19220401110104PUTERI AMELIANI AGRA PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
20220401110118MUHAMAD HASBI ASYDIQ PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
21220401110133MUHAMAD RAFLI ARDANIS PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
22220401110142CHUSNUL NURUL HIDAYAH PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
23220401110155FATICHATU ALFIANU ROCHMAH PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
24220401110157MAYSA AYU RADDINA PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
25220401110159SALSABILA PUTRI RIZALDHIE PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
26220401110160FAKHRINA HANUM PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
27220401110164NURUR ROHMANI PUTRI IBNATUS TSANIYAH PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
28220401110168RAIHAN NOER MUHAMMAD ALFATH PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
29220401110183FIRDA NIKMATUS SOLECHAH PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
30220401110195RISMA ELINA WATI PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
31220401110203GAGAS SRIVINDITA SULISTIYO BAGUS PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
32220401110212ABI SYAMSUDIN TAMAMI PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
33220401110234MOKHAMMAD AKHDANA DIMAS FINANDA PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
34220401110237AHMAD AZHFAR TAJAMMUL PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
35220401110238FRIDA LOLITA HAPSARI PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
36220401110240MUKHAMMAD RAIHAN AL HAKIM PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
37220401110250TIRTA OKTAVIONITA PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
38220401110267CHERYL EL MAHSA PUTRI ORIZA PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
39 PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
40 PS. 5 / C. 305Fista Yusri Afida, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS PSIKOLOGI
KELAS/RUANG PS. 6 / C. 306
1220401110010SAHRUL FEBRIAN SAPUTRA PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
2220401110012ZUBDHATUL MUNA PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
3220401110021SALSABILA AL MUFIDATUN NAZHIFAH PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
4220401110036ALFAN NURUL RIZKI PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
5220401110040TALITHA NAHDA AMILIA PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
6220401110064ADITHYA EKA PUTRA PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
7220401110070SAFIRA PUTRI TAMAM PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
8220401110078RIZKI RAMADHANI PRATAMA PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
9220401110084HILMA AMALIA FIRSTANTI PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
10220401110088SUKMA KHOFIFA HALIMATUS SYA`DIYA PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
11220401110091NABILAH NUR SHAHADA RAHMAN PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
12220401110098LAURA AMELIA TIPALAYO PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
13220401110108VITA GANESHA ROCHIM PUTRI PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
14220401110111ISMI NAJWA ARINA PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
15220401110116FITRIYANI PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
16220401110119DEWA SEPTIAN DARMA PUTRA PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
17220401110123LIZA LUAYATINNISWAH PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
18220401110126SITI ISMATUL AISAH PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
19220401110129ALFINA NURIL HABIBI PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
20220401110131GALIH NARENDRA MUHAMAD PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
21220401110135DINDA TIANA AZZAHRA PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
22220401110147WAHYU WINDIASTUTI RAHMAWATI PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
23220401110149RIZKY BINTANG ISTIFAR PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
24220401110150DIMAS RANGGA ADITYA PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
25220401110154LAILATUL NORMA SAFITRI PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
26220401110162ALVIONA NINDA FEBRIYANTI PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
27220401110166IKHWAN ARIEF MAULANA HSB PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
28220401110169SHELIN TIANS NAWANSIH PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
29220401110180SITI SARAH HERLAINY PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
30220401110185ZHURIYA SAJIDA PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
31220401110187AGISTHA DWI HAPSARI PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
32220401110198NABIL MUZAKKI SEPTIANO PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
33220401110205DIAN ARIFATUL FAIZA PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
34220401110228MOHAMMAD RANGGA ANTONIO PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
35220401110241MUHAMMAD ZIDANE KUSMA ARIP PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
36220401110255MUHAMMAD NOVAL HIDAYATULLAH PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
37220401110260ULIS MEILINA DWI SAFIRA PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
38220401110268NURIL AZIZAH PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
39 PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
40 PS. 6 / C. 306Hermi Ismawati, SS, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS PSIKOLOGI
KELAS/RUANG PS. 7 / C. 307
1220401110003LAYLI WAHIDATI AMINUN NISA PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
2220401110015FARHAN ALIF AZIDAN PUTRA PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
3220401110016MUHAMAD MUFLIH ANDIKA PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
4220401110038ALIF SEPTIANDIKA IRAWAN PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
5220401110043VIBRA CHARDIKA PUTRI PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
6220401110067AKHMAD SALEH PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
7220401110072CHAFIDHOTUR RAHMANIA PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
8220401110074SAFIRA MUTHMAINATUSSA`DIYAH PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
9220401110105PUTRI NAVISA RAMADHANI PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
10220401110107CINDI MEI HERAWATI PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
11220401110115ALIFAH FATHYA AHMAD PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
12220401110127RANTO JAGAD KELANA HASIBUAN PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
13220401110132JULIANA NUR AFIFAH PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
14220401110134NADIA WIDAYANTI PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
15220401110141TIARA CAESAR PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
16220401110145MIFTAHUL RAHMAH PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
17220401110148ERYKO ADITYA PUTRA PRATAMA PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
18220401110152ZULFIA AMALIA ALWI PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
19220401110167NADITA AL QAYYUM PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
20220401110172DANISWARA PRAMUDITA JAVA LUKITO PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
21220401110174BTARI WIDYARAHMA PARAMITA PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
22220401110186GHUMAIDA AL ADILA PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
23220401110189QURROTUL AINI PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
24220401110192MOHAMMAD ZINEDINE ZIDANE PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
25220401110196AHMAD HAMMAM ABDURRAHMAN PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
26220401110200HANIF RIDHO ROSYIDIN PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
27220401110217ANGGITA NUHA MUTIARINI PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
28220401110224MOCH. IRWAN SYAH PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
29220401110236DJ TEKHEN HADI PRAMUDYA PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
30220401110244ARIFAH NABILA PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
31220401110245ELVIRA TSURAYA IZDIHAR PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
32220401110254ULUL FAHAD NASHRULLOH PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
33220401110256MAULIDINA PUTRI ZAHWA SYAHARANI PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
34220401110263NADIA AZIZAH MUSTIKA PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
35 PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
36 PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
37 PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
38 PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
39 PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
40 PS. 7 / C. 307Dza Himmatin Aliyyah, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS EKONOMI
KELAS/RUANG EKA.1 / B. 104
1220501110003LAILISSA`ADAH EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
2220501110066INTAN DWI PANGESTI EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
3220501110093LEFA MAULANA AL GHIFARY EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
4220501110114RADINDA ALIFIA WIDARAFIKA PUTRI EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
5220501110129BINTANG RACHMATULLOH EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
6220501110183ROIS FATHONI AL HASAN EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
7220501110216MOHAMMAD WAHYU DAVI PRADANA EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
8220501110224ALFINA KHOIRUN NADA EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
9220501110241AUREL CINTA NURDIANSAH PUTRI EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
10220502110013AIMMATUL QOYYIMAH EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
11220502110024AMAL EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
12220502110029SHOFI AZALUDIN EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
13220502110057BELINDA RACHMADANI EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
14220502110068IBRAHIM AL-HANIF EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
15220502110087ROHMAH MUHAZAH KHOFFIFAH EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
16220502110095NURHULWAH FAIRUZ IRHAMULLAH EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
17220502110100ZAYYANA FIRDAUS EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
18220502110111MAYA SARI EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
19220502110129MUHAMMAD FIKA NURUL ILMI EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
20220502110135ZIDAN M AGIL IBRAHIM EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
21220503110018RISMA GUNAWAN EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
22220503110019NAJWA ISHMA SHOFIRANTI EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
23220503110021RIRIN DIYAH PUSPITA EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
24220503110040MUHAMMAD FADHIL IZZAINI EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
25220503110042VAIZUL AZKYA EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
26220503110043MUHAMMAD BAYU ADINUGROHO EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
27220503110044MUHAMMAD HALA FATHURRIZQI EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
28220503110048MEILINDA FRASASTI EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
29220503110057NOVA MAULANA AFRIZAL EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
30220503110069M. ATOILLAH EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
31220503110084MIMMA ALIF AULYA EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
32220503110086KAMELIA NURUL ARIFAH EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
33220503110088ARINA AZKIA EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
34220503110095MUHAMMAD AZIS DWI SYAHPUTRA EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
35220503110106RIHHADATUL AISY SALSABIL EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
36220503110127QURROTA A`YUN EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
37220503110131MUHAMMAD KIFAH ABDAN SYAKURO EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
38 EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
39 EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
40 EKA.1 / B. 104Nur Arifuddin, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS EKONOMI
KELAS/RUANG EKA. 2 / B. 105
1220501110001SINDI SABILA PUTRI EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
2220501110012TIARA IKA YULIANA EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
3220501110034NABILLAH SITI MARYAM EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
4220501110035RICO EDI SAPUTRO EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
5220501110039MUHAMMAD RIZQI AMRULLOH EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
6220501110082SARWO IDI SYAHYOGO EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
7220501110091RIDLO AMALI HAQQONI EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
8220501110167SASI KIRANI EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
9220501110182ADHIKA PRAMESTHI KARTIYOSO EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
10220501110184ROIKHANATUL MISKIYAH EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
11220501110193HAKIM MUTIARA HATI EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
12220501110230MUHAMMAD HAIKAL NUR RAMADHAN EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
13220501110231SULISTIANI EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
14220501110238VIVI ARMANDA PUTRI EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
15220501110266GHAIDA AZHAN NURSHOFWAH GELAR SUJANI EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
16220501110275ULYA HILMI RAMADHAN NIZAR EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
17220502110012ARIFIN ALQADIR EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
18220502110054PUTRI AMALIA FIRDAUSI EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
19220502110076ALYA MONIKA SA`ADAH EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
20220502110105FAKHRUL FAKHRUDIN EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
21220502110117ALI ROHMAN HAKIM EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
22220502110122FIKI LABIBATUS SA`ADAH EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
23220502110145MUHAMMAD SHALIH AL YUSUFY EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
24220503110008AHMAD AUFAL MAROM EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
25220503110009YUNI NISA KHAMALIA EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
26220503110026FANESA AINUN DIFRI EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
27220503110031NAJWA NAMIYYAH ALAYYUBI EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
28220503110037RAHMANIYAH INDRIAPUTRI EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
29220503110050HIDA AMALIA ADZKIYA EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
30220503110064ALIF AHMAD SULTHONI PUTRA ROFIQI EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
31220503110067AKHMAD BAHA`UDIN ZUHRI EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
32220503110081ZAKIYA SALSABILA EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
33220503110085NALA WIDYA APRELIA EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
34220503110101RAHMADANI AIDIL FITROHCAHYA EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
35220503110104ALFIANI FARHATUS SOFIAH EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
36220503110115RIZAL UBAIDILBAR AGUSTY EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
37220503110137DEFRANGGA PIYU PRAMUDITA EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
38 EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
39 EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
40 EKA. 2 / B. 105Dr. FAISOL, M. Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS EKONOMI
KELAS/RUANG EKA.3 / B. 106
1220501110004ARIFIN EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
2220501110005SHEFIYAH MEDIANA EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
3220501110018FATHUL MU`IN EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
4220501110045MUHAMMAD AFRIZA MAULAYA EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
5220501110062MUHAMMAD IRSYAD SYARIF EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
6220501110071BAILATUS SAIDAH EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
7220501110073NAZWA NATANIA ZAHRANI EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
8220501110076MOCHAMMAD QURAIS SHIHAB EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
9220501110096EDHO KHARISMA ROZIQIN EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
10220501110101NURUL HIDAYATI EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
11220501110116MUHAMMAD HANIF WIBOWO EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
12220501110122HAEKAL MAKIN EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
13220501110125SALSABILAH IFA NUR KHOLIS EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
14220501110130FATMA ALIFIATUZ ZAHRO EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
15220501110192AHMAD MUJTABA FARHAN EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
16220501110228TITIAN NADA SHOFIA FARADISA EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
17220501110234AULIA AISY NURWASITA EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
18220501110236WILDA SALSABILA EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
19220501110237MUSYAFFIK RIFQI AHMADA EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
20220501110253MOCH. ACHSANUR ROFIQI MAMLU`UN NIAMI EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
21220501110254MUHAMMAD ABAN SULAIMAN EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
22220501110277MUHAMMAD MUSYAFAK ARMAN EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
23220502110017MUHTADI PUTRA DENUARTA EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
24220502110018ARNETA DELLA NAFIRIA EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
25220502110025NIHAYATUS SOFIAH EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
26220502110027ATIK SAYYIDATUL ISLAMIYAH EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
27220502110056ARFINA PRAMUDITA EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
28220502110062SOFIA EKA FARDANI EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
29220502110069INDINA SHAFARA NIHLATILLAH EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
30220502110079META LUTFI NURYULIANI EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
31220502110099ZAHRA AYU KUSUMAWARDANI EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
32220502110125SALFA NURUL TAFZIYAH EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
33220502110151MOH. RIZKY APRIANTO EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
34220503110020MIAGASELA APRILIA RAMADHANI EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
35220503110041MUH.ASRUL YATIMI EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
36220503110065FARAH SYA`BANIA CHAUZAQI EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
37220503110132MUHAMMAD FAUZAN NUR BARRA EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
38 EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
39 EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
40 EKA.3 / B. 106ANIK MAMUDAH, M.EI
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS EKONOMI
KELAS/RUANG EKA. 4 / B. 107
1220501110006MUHAMMAD I`ZAZ AL - ATSARI EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
2220501110008AISYAH SABILLA EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
3220501110019DIANA PUSPITA EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
4220501110022DANIS ISLAMIYATUL VIVI EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
5220501110024ARDELIA SALSABILA INTANA EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
6220501110027MASYITOH NUR LAILIN ASFARINA EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
7220501110042ANANDA CAESIL AGNIPRADITHA NURDIANTY EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
8220501110044MOCH IRSYAT QOLBANA EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
9220501110067BERLIA NANDIA HANA NAFRIANI EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
10220501110070M. HIDAYAT NUR ZAKY EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
11220501110094YUDHA BIMANTARA JAYA LUBIS EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
12220501110100RINDI KARTIKA SARI EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
13220501110104AHMAD YUSRON EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
14220501110118ANISYA AL INAYAH BILLAH EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
15220501110132ICHSANUL FIKRI EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
16220501110145NUR AMIRUDDIN SAUD EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
17220501110166JUWITA AULIA EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
18220501110168MOH KHOIRIL ILMI ZAKARIYA EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
19220501110201ALVIN ZAKY AMALY EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
20220501110208ABDILLAH BADRU TAMAMI EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
21220501110232MUHAMMAD MIFTAHUL JINAN EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
22220501110240MUHAMMAD IKKO OKTAVIANO EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
23220501110270RICO INDRAWANTO EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
24220501110272LAILATUL HIKMA EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
25220502110008FARID RAMADHANI EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
26220502110019M. DWI RIZKI ADITYA EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
27220502110047MOHAMMAD RIZAL HAKIKI EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
28220502110080SITI NOER AFIFAH EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
29220502110121NUR CHOLISA FAJRIN EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
30220502110133SILVINA HUSNAH EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
31220503110001RIZKA NUR AINIYAH EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
32220503110005AGUSTINA ANGGRAINIE EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
33220503110054FIRZANAH SAHIRA EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
34220503110059ALMUZAYYAD EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
35220503110062SITI NABILA ZIDA SABRINA EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
36220503110070SITI AISYATUL HASANAH EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
37220503110111SHOFI NURHAYATI EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
38 EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
39 EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
EKA. 4 / B. 107MOH. SUBTHI BUCHORI, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS EKONOMI
KELAS/RUANG EKA. 5 / B. 108
1220501110010WILLMA PETIR NUR AULIA EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
2220501110015RIFA FATRA YAHYA MASRUROH EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
3220501110026NADIA RAHMA FARIKHA EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
4220501110040ARIFA NUR AZIZAH EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
5220501110057MAIZATUL AKMA WIBOWO EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
6220501110075FAHMI AFIF FAKHRUDIN RAHMAD EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
7220501110111JAMAL UDIN EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
8220501110119AMIR FAHAD FATAHILLAH EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
9220501110126FITA IKA FERNANDA EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
10220501110136HANUM MELANI AGUSTIN EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
11220501110143INAROTHUL HUDA EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
12220501110169IVANDA OLIESYA ALDORA EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
13220501110215FIRZA ARYA PUTRA SUCAHYO EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
14220501110218ZUMROTUL KHOIROH EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
15220501110225ALI MURTADHO EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
16220501110248FRISKY ABDURROHMAN HAMID EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
17220501110267NAFA ZAIDA EL RAHMAH EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
18220501110273DEBRI TRIODO PEBRIANSYAH EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
19220502110001ISMA HANI EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
20220502110005IFA DATURROCHMAH EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
21220502110006FIRMA HABIBAH EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
22220502110020LUKMAN WAHID EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
23220502110030AKHMAD FAHRUL AZIS EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
24220502110040TSABITAH NAURAH FITHRIYAH EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
25220502110074NIDA' NURTSANI FIBRINA EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
26220502110084APRILIA KURNIA SAPUTRI EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
27220502110085WAHYU NISA`UL KHARIMAH EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
28220502110089AHMAD HARI SUR RIZQI EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
29220502110115MUHAMMAD FAIZ MULDJABAR EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
30220503110016BAYUDA ZAKY NOPANDIRGA EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
31220503110079MUHAMAD ZIDAN EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
32220503110096CHANDRA RAY DAFFANDI EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
33220503110105MOCHAMAD FUAD MARZUKI EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
34220503110110PRIMA ANANDA CHOIRUNNISA EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
35220503110114AMALIA RAHMAN AJR. EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
36220503110118RAFFI RAIHAN FIRDHANI EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
37220503110123KHAIRUL IBAD EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
38 EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
39 EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
EKA. 5 / B. 108RODIFATUL CHASANAH, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS EKONOMI
KELAS/RUANG EKA.6 / B. 109
1220501110016ANNEKE DIAN VIRGYANI EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
2220501110017ITETASARI PUSPANINGTIYAS EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
3220501110036MOHAMMAD MU`ZI MASYFA AUDZILLAH EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
4220501110041NAURA SYFA FIRDZANZA EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
5220501110048FIKA ROJAH EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
6220501110051MUHAMMAD WILDAN ASYSYAFII EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
7220501110058RAMADHANI AFRIDHO DRAJAT YONOPUTRA AJI EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
8220501110099MOCHAMAD RIFQI MUDZAKY EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
9220501110124AHMAD SHAHIBUL WAFA TAJUL ARIFIN EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
10220501110140MOCHAMMAD RESDIAN YONGGI AL AMIN EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
11220501110148AFRIZAL RIFA`I EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
12220501110198MUHAMMAD DHIYAA ATTHORIQ EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
13220501110276MUHAMMAD AZHARUDDIN EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
14220502110021DIKKY SHOFIL WIDAD EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
15220502110026KAMALUDIN EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
16220502110033LAELA JASMINI EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
17220502110036ABDUL AZIZ EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
18220502110044KIRANA LARASATI EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
19220502110098RIZKI FEBRIANTO EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
20220502110102JAZILAH WACHID EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
21220502110107MELSA NUR IZZATI AZARINA EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
22220502110124PAMELA BINAR SURYA EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
23220502110127NUR ASIYAH FEBRIANA EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
24220502110137LOLITTA NATASHA EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
25220502110140RAMZI YASIN SULAIMAN EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
26220502110149AKFA ATIATUR RAHMA EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
27220503110015INDRIANA IRAWATI EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
28220503110023SELLA HANIIFATUL ARIIQOH EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
29220503110024ELISA KHUSNUL ARISDA EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
30220503110036HUSNUL KHOTIMAH EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
31220503110038NEYZHA VIRELA LOURENCIA FEBRIAN EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
32220503110073HAURA AWALIN NURISTA DEVI EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
33220503110117ZAHRO NUR LATIFAH EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
34220503110119FAHREZA ANANDITA PERMANA PUTRA EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
35220503110128MOH NUR FADHILAH EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
36220503110133RAUSHAN FIKRI SYAIKHU EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
37220503110136NISRINA SALSABILA EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
38 EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
39 EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
40 EKA.6 / B. 109KARTIKA RATNASARI, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS EKONOMI
KELAS/RUANG EKA.7 / B. 110
1220501110014SITI DEWI ANGGRAINI NUR ROHMAH EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
2220501110028DAFA AULIYA URROSYIDAH EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
3220501110054SITI JAMHARIRAH EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
4220501110086AULIA TRI WULANDARI EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
5220501110159IBRAHIM AHMAD ZAKARIA EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
6220501110164MUHAMMAD FAIZ ZAIDAN HAFIAT EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
7220501110202SHERIF PRAST ERBEAN EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
8220501110207MUHAMMAD ROBETH MURSYIDAN BALDAN EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
9220501110243DIANA BALQIS FIRDAUSI EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
10220501110247AHMAD RIZANIANSYAH BANANIL KARIMI EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
11220501110263YUNAN PRAMUDITYA EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
12220502110003SINTA ANGRAINI EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
13220502110035AKHMAD NUR FAIZAL EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
14220502110041AKBAR KURNIAWAN EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
15220502110046TRI RATNASARI EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
16220502110061MUHAMMAD ATTALARIK HADIATULLAH EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
17220502110070MUHAMMAD AFANDI NUR RAHMAN EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
18220502110073HOSIANDA JIBRIL EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
19220502110094CAHAYA NISRINA EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
20220502110103LAILY NUR SA`IDA EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
21220502110116AHMAD KHAIDIR RAFI ROSYIDI EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
22220502110138HAFZA HUZAIFA ZUKROVA EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
23220502110139HAFIZA HUZAIMA ZUKROVA EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
24220502110156RICHY AHMAD AL- FAATHIR EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
25220503110003RANIA ANNISA` KARYANTO EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
26220503110027ISNA 'AINUNNAJA EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
27220503110029ENJELITA SEPTI NURMALA EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
28220503110030FITRIA IZZATUN NISA EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
29220503110049HABIBATUS SYAUQIYAH EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
30220503110051VIOLINDA SYAHGARIA FIRDAUS EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
31220503110052AMRINA ROSYADA EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
32220503110072MOHAMAD SAFRIYANTO LAMONDO EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
33220503110074MIFTAHUL FARICHAH EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
34220503110078IMAM JAGAT AKBAR SABILAL EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
35220503110092MUHAMMAD ARIFKY WAHYUDI EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
36220503110099MUKHAMMAD HAFIDH FACHRUDDIN EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
37220503110116NIDAUL HUSNIA EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
38 EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
39 EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
40 EKA.7 / B. 110Maimunah, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS EKONOMI
KELAS/RUANG EKA. 8 / B. 111
1220501110074DAVIQ MIRZA ALFARZANI EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
2220501110078SHIDQI AMRU EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
3220501110098NURUL AMIRA AISYA DINI EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
4220501110103HAFIDZ INSANU IZZA AL-MARIS EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
5220501110117MOHAMMAD HILMY ZHAFFRAN SIGIT EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
6220501110121M ALVIN SHOKHIH EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
7220501110127RARA WAFIQ FAUZIYAH EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
8220501110139ADE PUTRA EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
9220501110157NIMAS AYU PAWENINGGALIH EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
10220501110158LUTHFI HADI PRANOTO EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
11220501110180THORIQ ABDILLAH EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
12220501110189NOVI KURNIA EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
13220501110197FAJAR AULIYAK EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
14220501110246MUHAMMAD AULIA ABDURRAHMAN EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
15220501110255HALIMATUL FITRIYAH EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
16220501110256ANNISA JIHAN FIRDAUS EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
17220502110002AZKA AL AA`ZZA EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
18220502110016NURUL FATIKHAH R. IZZATI EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
19220502110022DEVI OKTAVIANI EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
20220502110037DHUTA WIDYA PRATAMA EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
21220502110038MUHAMMAD AQIL BAIHAQI EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
22220502110039ILHAM PUJA SANTOSO EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
23220502110048MOCH. KHOIRUL UMAM EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
24220502110053MUHAMMAD FAIZAL RAHMAN EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
25220502110060MUQNIATUL HUSNIYAH EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
26220502110086DIAN RAHMAWATI EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
27220502110106FEBRIA EPTI ANJANI ARIPUTRI EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
28220502110134AMANDA AYU WIJAYANTI EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
29220502110143CLAREY OPAL LABIBAH EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
30220503110006WILDA `AINUN NAJIHAH EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
31220503110045KEYSA FAHRADINE AUDYZZA EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
32220503110055PUTRI NUR HIDAYATI EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
33220503110066SHERIL FARDIANA EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
34220503110068ANGGUN WAHYUNI NINGSIH EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
35220503110075BUNGA PRAMESWARI HARIYONO EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
36220503110112DZAKI MUQAFFA EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
37220503110134MUCHAMMAD BAGUS RAMADHAN EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
38 EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
39 EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
40 EKA. 8 / B. 111Rohmatullah Salis, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS EKONOMI
KELAS/RUANG EKA. 9 / B. 112
1220501110009TALITHA AZKA ZAFARINI EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
2220501110030NAJWA ALBAAR EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
3220501110032MOH. ASHABUL KAHFI EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
4220501110049RISMATUN PITRIANA EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
5220501110060MUHAMMAD THORIQ A`RAAF EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
6220501110061YUYUN NAIFULAR EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
7220501110063JONI ARI SANDI EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
8220501110064MOCHAMMAD ZIDANE AL-FIRDAUSI EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
9220501110088MUHAMMAD FAHMI SYARDHANA EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
10220501110102ANDI MAHARILLA AZIRAH HM EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
11220501110115FIKRON MUZAKI EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
12220501110144NADHIA MANANDA USMANI EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
13220501110229SELLA ANISA EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
14220501110250ALIYYAH KEISHA ANDRIANSYAH EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
15220501110261ENDANG MUSTIKA EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
16220502110010NURUL ALFIATUN NISA EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
17220502110034SANDRA GADIS OCTAVIA EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
18220502110059DINDA AULIA RAHMAH EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
19220502110063SALSANABILAH ANDINA PUTRI EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
20220502110067MUHAMMAD DANISH AULIA EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
21220502110091TRI GANDINI MAGHFIROH EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
22220502110093SAKINATUL AULIYA EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
23220502110112AHMAD GHULAM HAMMAMY EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
24220502110118REFLY RAMADHAN EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
25220502110142IFAN RAFLY RAMADHANI EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
26220502110155NASIR RUDIN EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
27220503110013DIMAS DHARMA AULIYA ADHA EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
28220503110033MOH. NASUKHIN ASRORI EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
29220503110076MUHAMMAD AZZAM ASHSHIDDIQI EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
30220503110083NARULITA AL KHOLIFINA ISTIYADAH EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
31220503110087ISTICHFARIN EKA AULIA EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
32220503110102FARAH SALSABILA ABDUS SALAM EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
33220503110120KHALIFATURRAHMAN KAMARULLAH EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
34220503110124FIRDHA LAILATUL KHARIMAH EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
35220503110125DWI DANTY AISYAH EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
36220503110126FAJAR ASNIF MASHUDI EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
37220503110135MOH ZAKY FAKHREZY EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
38 EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
39 EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
40 EKA. 9 / B. 112Dr. Mamluatu Solihah, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS EKONOMI
KELAS/RUANG EKA. 10 / B. 113
1220501110020ACH FUADI HABIBI EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
2220501110021SHOFIYYA QUTHBIL MA`RIFAH EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
3220501110033NOER MUHAMMAD IQBAL EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
4220501110052AMIDDANA ULIN NUHA EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
5220501110079BUNGA ANDIYA PUTRI EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
6220501110092DIAN SRI DARMAWANTI EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
7220501110105ADITYA ZAKARIA FAJRIN EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
8220501110149HIKMA NUR LAILY EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
9220501110152SAELANY AISYAH KUNCORO EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
10220501110165DAFFA RAZAN PRATAMA EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
11220501110174FARISKA A`YUNA FUADIYAH EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
12220501110175ARIF RAHMAN ADJULIAN EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
13220501110177NAUFAL ATHA WIJAYANTO EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
14220501110178AHMAD ROBITUL YAQIEN EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
15220501110181KARINA AYU PUJIASTUTIK EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
16220501110206YUVI PUTRI SEPTIANA EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
17220501110210MUHAMMAD RIZQULLAH HAQIQI EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
18220501110219AISYAH TRINING TIAS EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
19220501110220MUHAMMAD ARJUNA FIRMANSYAH EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
20220501110223DELA WIKINANDA EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
21220501110227M. KHANIF MUSTAFID EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
22220501110251SALSABILA JOVIANI PUTRI EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
23220501110252BIMA NIDA`IL QOWIM EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
24220501110274MUCHAMMAD FAHREZA PUTRA NUGRAHA EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
25220502110007CARISSA PRAMESTI WAHYUDA EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
26220502110011JIHAN NUR AZIZAH EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
27220502110014MOHAMMAD DHIYAUL HAQ EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
28220502110031FII `AISY FIRDAUSI EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
29220502110049FARIZ RIZKY HIDAYAT EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
30220502110082BRILIYAN FIGUR AYATULLAH EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
31220502110110ELVYNDA DIAN KARTIKASARI EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
32220502110126ANIS MUVIQOTUL AZIZAH EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
33220503110035M.ZIDAN FAHMI ASH SHIDDIQI EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
34220503110056REZZA RIVANA EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
35220503110094RESHAFA ARTA SALSABILA EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
36220503110100FIRA MEILINDA PARDI EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
37220503110109ALFENDA NAFIAH AFANIN EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
38 EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
39 EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
40 EKA. 10 / B. 113Hanif Mahfudz, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS EKONOMI
KELAS/RUANG EKA. 11 / B. 114
1220501110025INGKE LUKMANA ADER NATASHA EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
2220501110072KAYLA NAZMEEN EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
3220501110083AMALIATUL KHASANAH EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
4220501110106NABILLAH NUR AZIZAH EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
5220501110107RISALATUL MU`AWANAH EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
6220501110109M. ZAENAL EFENDI EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
7220501110112MOCH. FAHRUR ROSI EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
8220501110123ROSYIDATUL MUNAWWAROH EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
9220501110128NOVITA TRI WULANDARI EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
10220501110137HIDAYATUR RAHMAN EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
11220501110147EVAN ROZAQ MUSYAFFA EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
12220501110151ABRAR HAAFIZHOH SOENARALTHAF EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
13220501110155YUYOUNCHU MAHAR WARSUKIANTO EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
14220501110160ALWI ALAUDDIN SYIROJ EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
15220501110163MOH. KAMIL NUR SAKHA EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
16220501110199ADIT ANUGRAH MAULANA EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
17220501110203ALDIRA ADE REVANZA EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
18220501110212AVICENNA RAIHAN KUSUMA EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
19220501110221MUHAMMAD DIHYA ATS-TSAQIF EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
20220501110245HAKIM ABU HANIFAH EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
21220501110257RAIHAN SYAUQI EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
22220501110268BAGAS AJI SADEWO EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
23220501110271MUHAMMAD ROIHAN AL ROYAN EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
24220502110028MOHAMMAD RAUZAN FARRAS EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
25220502110032RISMA LUTHFIA EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
26220502110071ELENA GITA SARI EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
27220502110075ELSANI FATONA ZUANINDRA EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
28220502110078PUTRI DIVAYANI ANGGRAINI RIZKY EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
29220502110109PUSPITA RAHAYU EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
30220502110130SITI NUR WANDA SHOLIKAH EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
31220502110131DIAH EKA FATMAWATI PUTRI SATTU EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
32220502110147FADHILLAH SALMA FAUZIYAH EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
33220503110034ROUDATUL HASANAH EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
34220503110046NADIYATUN NAQI EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
35220503110061ALFINA ROSY RIVANDA EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
36220503110063AMMABEL EKA PATRISIA EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
37220503110097MISHALLY OCTAVIA SAFITRI EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
38 EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
39 EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
40 EKA. 11 / B. 114Abdul Hadi al-Muhdar, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS EKONOMI
KELAS/RUANG EKA. 12 / B. 116
1220501110053MUHAMMAD SALMAN AL FARIZI EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
2220501110069ABDULLOH ALIKHLAS EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
3220501110077ANDI REXY ALLEGRA EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
4220501110080NUR KHOLIS EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
5220501110141OCTAVIANA ARDANISWARA EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
6220501110146KARTIKA WAHYU ASTUTIK EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
7220501110156MUHAMMAD DLIYAUR RAHMAN EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
8220501110162DWI AYU LESTARI SHOLIKHAH EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
9220501110170FAIRUZ FASYAH SALSABILA EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
10220501110179PUTRI SETIA SEPTAVIANI EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
11220501110185PUTRI AZ ZAHRA AULIANA WIDI SETIAWAN EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
12220501110188RADEN RORO DIERA AZALIA HAPSARI EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
13220501110195ALDI HAMDU EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
14220501110200FADHILA NUR AFNI KHASANAH EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
15220501110204MUHAMMAD MUHAJIR MACHFUD EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
16220501110213ZIDAN RAMADHAN YULIAN PRADANA EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
17220501110214FERI NURDIANSYAH EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
18220501110222DILLA AJENG CANDRA PUSPITA EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
19220501110235AQILA SALSABILA EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
20220501110239RHEIGA SYAHPUTRA EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
21220501110244SABRINA APRILIANDA ANISA EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
22220501110249DINDA ILYATUR ROSYIDHA EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
23220502110045LOPITA SAPUTRI EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
24220502110072FANI ARI DWIANTO EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
25220502110077HANIF NURKHOLIS EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
26220502110081DINI WAHYU PUSPITA ANGGRAINI EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
27220502110088NUR FADILA EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
28220502110092MUHAMMAD NUR GHOZALI EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
29220502110096ELOK VAYQOH HEMI PUTRI EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
30220502110104FARID AZHAR SYAFAAT EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
31220502110136AHMAD DIKA FIRDAUSY EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
32220502110150AKIRA CASILLAS SAVERO SAYUNIR EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
33220503110017NADIYATUL FALIHAH EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
34220503110060ARFINA HANIFATURASYDA EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
35220503110071SILVIA NAZMA ZAHIRA EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
36220503110080ZAHROTUL JAZILAH EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
37220503110089DANI IZZUDIN EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
38 EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
39 EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
40 EKA. 12 / B. 116Siti Muallifah, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS EKONOMI
KELAS/RUANG EKA. 13 / B. 117
1220501110002PUTRI YULIA SALSABILLA EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
2220501110007BAIQ NANA DWI HERDIANA EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
3220501110013AHMAD FAIZ AKMAL EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
4220501110029UMI MASITHO ISTIQHFARIN EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
5220501110031RANIA HANA RAMIZA EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
6220501110120MUHAMMAD FATUR RIFKI EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
7220501110133XHANAYA PUTRI MAHARANI EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
8220501110134ANNISA FATMAWATI ATU EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
9220501110135MUHAMMAD AKMAL AT THARIQ EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
10220501110150SHAFA KEISHA JASMINE EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
11220501110153SYAIFAH PUTRI DIAH AMBARI EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
12220501110172ASTI WARDHA PRAMITA EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
13220501110176ACH.REZA RIZQI EL KAMIL EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
14220501110233JUWITA EKA CAHYARANI EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
15220501110259WILDAN ARIEF FIRDAUS EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
16220501110264YUSUF ARIF MUCHLISIN EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
17220502110004HUMAIDI RAHMAN EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
18220502110015ADELIA OCTAFIA NUR RAMADHANI EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
19220502110042MOCHAMAD PRASETYO EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
20220502110050RAHMA WIDYANTIKA EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
21220502110064NABILLA EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
22220502110066LATIFATUL HASANAH EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
23220502110090SHAFIRA AULIA MADANI EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
24220502110114MUHAMMAD WAHYU NOER SYA`BANI EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
25220502110119DIANYA MUTIARA RAMADHANI EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
26220502110123RACHEL SABILLA EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
27220502110132RAGIL SUKMA WICAKSONO EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
28220502110141MUHAMMAD NOER EZZAD EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
29220502110144NUHA ADILAH EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
30220502110146CHRYSTINE AMELIA PRAMESWARI EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
31220503110010AHMAD AULY AHADY EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
32220503110028MOH FAUZI EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
33220503110058AKBAR SURYA MAULANA EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
34220503110082RUSYDAN AKMAL AL ARHAM EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
35220503110122RAMADINA SALWANDA FATIHAH EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
36 EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
37 EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
38 EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
39 EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
40 EKA. 13 / B. 117Ainul Muslichah, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS EKONOMI
KELAS/RUANG EKA. 14 / B. 118
1220501110011AHMAD RIFKI EL AQLI EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
2220501110037NAHDIATI EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
3220501110081MUHAMMAD HAFIZ EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
4220501110085MOHAMMAD FARHAN AMIN EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
5220501110095MUHAMAD HILMI ALBI MAULANA EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
6220501110097MUHAMMAD ADNAN NOOR RIEFKY EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
7220501110108PUTRI KUMALASARI EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
8220501110110ABHINAIYA MAHESWARI DZAKIRA EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
9220501110113MOCHAMAD ALI CHAZMI DZULFIKAR EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
10220501110186AMALIA ASWARI EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
11220501110191MUHAMMAD ANANDA SHOFHUL JAMIL EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
12220501110205ADE EGA MAULIDIANA EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
13220501110242NATASYA PUTRI SALSABILLA EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
14220501110258IMAYATIN MARDLIYAH EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
15220501110262DEAR YAUMIE GHOFUR EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
16220501110265ARDI FIRMANSYAH EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
17220502110009NAUFAL AL FARIZI MAS`UD EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
18220502110051ZAHRA RIZQIA RAMADHANI EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
19220502110052MUHAMMAD AGIL TANWIRUL AFKAR EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
20220502110058ANUGRAH RIZKY PUTRA EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
21220502110065JAYLA ALANNA EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
22220502110097NAVA ARDILLAH EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
23220502110108IVAN RIZAL NUR ARDHIAN EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
24220502110120RAMADHINTA NOVIANTI EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
25220502110128SURYA PUTRA RAMADHANI EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
26220503110002ZULAIKHATUL KHULUDDIYAH EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
27220503110011KIN KIN NILAM ANJANI EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
28220503110012NILA FARCHATUL KAMILAH EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
29220503110014AZHAR ZAHIRA RAMADHAN EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
30220503110025RETNO WAHYUNING KHUSNUL KHOTIMAH EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
31220503110032AZIZATUL ISTIQOMAH EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
32220503110098ILMA MA`RIFATUS ZUHRO ASYHARI EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
33220503110121MAULIDYA ANNISA EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
34220503110130MUCHAMMAD ROMADHONI EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
35220503110139ALDIKA BAYU SETIAWAN EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
36 EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
37 EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
38 EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
39 EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
40 EKA. 14 / B. 118Dr. Meidias Abror Wicaksono, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS EKONOMI
KELAS/RUANG EKA. 15 / B. 201
1220501110023ANDI PRAMUDIYANA EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
2220501110043MUHAMMAD TAMAMUR RAVIQ EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
3220501110046ARIF NAUFAL AS`AD EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
4220501110047MARETHA NERY AUMITA WAHYUDI EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
5220501110055DINAR FAHZA ARVITA EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
6220501110056SHIELA PUTRI MAULIDYA EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
7220501110065SALMA AULIA PUTRI EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
8220501110084FERIE TEGUH SANTOSO EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
9220501110087INTAN RAHMA DEWI EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
10220501110089NISFUL LAILATUL IZZAH EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
11220501110090TARISHA NUR AISYAH PUTRI EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
12220501110131ALFIAN TRI ANANDA EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
13220501110138ARISTA NABILLA ZAMZAM MAHARANI EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
14220501110154ANNISAA SYIFA` ARRAHMAH EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
15220501110171ELLA NOVILIA EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
16220501110173TAZAKKA AHMAD FIRDAUS EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
17220501110187BASUKI RAHMAT EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
18220501110196MUHAMMAD ZIDHANNE ARRAHMAAN EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
19220501110209NURMAINI HASANAH EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
20220501110211MOCHAMAD RISKI FAJAR KURNIAWAN EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
21220501110217NIKMATUL KHOIROH EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
22220501110269AHMAD ORYZA FIKRY AKBAR LC EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
23220502110055NABIILAH INDAH NUR RAHIIMAH EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
24220502110101ALIF JANUAR HADI EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
25220502110113CHOULA LUTFIA RAMADHANI EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
26220502110148SYABILA HERMANDA SYAHARANI EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
27220503110007FANIA EKA BELLA AFIFA EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
28220503110022LAILA MAR`ATUS SHOLIKHAH EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
29220503110047REZA KHOIRUL UMAM EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
30220503110090FAHMI ILHAM FADJAR EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
31220503110108NOVITA PUTRI ANGGRAENI EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
32220503110113ANGGUN MILANIA VIO M EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
33220503110129DAFFA NARENDRA TOSSE EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
34220503110138FADIL AIRLANGGA EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
35 EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
36 EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
37 EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
38 EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
39 EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
40 EKA. 15 / B. 201M. Fahmi Syihab Azzamzami, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS SAIN DAN TEKNOLOGI
KELAS/RUANG ST.1 / B. 202
1220601110014DEWI SITI AISAH ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
2220601110015ROFIFAH ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
3220601110016INDRIANI AINUN FADHILAH ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
4220601110047PATRI ANNISA AGUSTIANA ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
5220601110077ROJAUNA ZALFATTHORIQ ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
6220602110023ISMA SALSABILA RAMADANTI ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
7220602110025NAILA NURIZZA AMIRA DIANI ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
8220602110034`IFFATUSY SYARIFA ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
9220602110038RIZKA FADILLA NAILA SA`ADAH ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
10220602110051MUHAMMAD ALFATIH ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
11220602110101SUHAILA RAHMA PUTRI WAHDATI ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
12220602110117SYAFIQA UMMA FIRDAUSA ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
13220603110015ASHFA DINIYAH ASSABILAH ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
14220603110025ZIDAN AHMAD ASSYIFA ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
15220603110029KHAIRINA NIRMALA ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
16220603110052MUHAMMAD FALILA IZZUDDIN HAQQ ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
17220603110061KARISMA PRADINA PUTRI ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
18220604110019HUSNIYAH NADHROTUL ULA ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
19220604110028ALIVIA AZ ZAHRA ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
20220604110056ALIFA RAISAN NAFILA ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
21220605110015RIGEN FERDIAN SAPUTRA ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
22220605110020AHMAD HILMY ZAINUDDIN ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
23220605110022WAFIY ANWARUL HIKAM ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
24220605110024RIZQY NUR MAULIDDINAH ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
25220605110112MOCH MINANUR RAHMAN ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
26220605110124MOCHAMAD ALFIAN CHOIRUDIN ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
27220605110133SATYA RASTRA BELVA DAYANA ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
28220606110034M. SYUKRON IN`AM ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
29220606110040FARUQ HIBATULLAHI AKBAR ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
30220606110042MARDHIYAH ISMIATI ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
31220606110045MOCH. RIFQILLAH MAZID ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
32220606110070MUHAMMAD RAHIM AZIZY ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
33220606110092MOH. SYAUQI SYAHID FILLAH ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
34220607110004ATMIMLANA NURONA ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
35220607110005ULA FAULINA ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
36220607110049LALA LINTANG RAHMA DIANA ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
37220607110069PUTRI ELVINA REVALINDA ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
38220607110084RAHMATIL AULIA FADHILAH ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
39 ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
40 ST.1 / B. 202MUBASYIROH, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS SAIN DAN TEKNOLOGI
KELAS/RUANG ST. 2 / B. 203
1220601110005DANI DWI SALSABILA ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
2220601110008TSANIA NUR FARIKHA ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
3220601110010ADE LUDFI FADHILAH ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
4220601110012MUHAMMAD AGUS KHIFDON YUWAFI ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
5220601110035FARADIANA HABIBATUL UMMAH ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
6220601110041ZULFA MUFARIKHATUL AZIZAH ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
7220601110046RUSMIYATI ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
8220601110049SAFIRA AULIA ADELINA ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
9220601110058FISAL ILHAM RAMADHANI ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
10220601110081AHMAD FADIL BAGUS BUDI ANANDA ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
11220601110104DEWI SAFINATUS SOLEHA ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
12220602110016HUSNUN IZDIHAR ZAHRA ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
13220602110037MUHAMMAD JABBAR DZIKRULLAH ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
14220602110044WAHYU RIZKI ABDILLAH ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
15220602110062WULAN DARI WIDI ANTIKA ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
16220602110105ERLANGGA BAYU PERMANA ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
17220602110114M.AHSANI ALKHAN FAYDHOL.B ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
18220603110011SITI TSAMROTUL FUADAH ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
19220603110053DELLA PUSPA APRIYANTI ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
20220603110066SALMATUZZAHRO` ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
21220604110002KHURUM MAQSHUROH ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
22220604110006WAFI `UMDATUL MILLAH ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
23220604110014HYANDRA AURA ZALFA ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
24220604110020ZAFFA SHOFIYYUL HAWA` ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
25220604110048MITA ELSA PUTRI ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
26220604110054ZAHROTUL WATHONIYAH ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
27220605110010M. IVAN FAIRUZ AKBAR ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
28220605110026ACHMAD YUSNI MUZAKKY ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
29220605110038FAIRUZ ARDHAN HAUNAN ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
30220605110042R. ABDURROSYID ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
31220605110084HABIB AHMAD YASIN ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
32220605110109KI AGENG NASROKH MANGKUNEGARA PUTRA ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
33220605110151KHOIRUNA ROHMATUL ULA ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
34220605110167FATWA AL KHAIR ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
35220605110174FARICHA AULIA AZZAHRA ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
36220606110004DEWI ROFIFATUN NUR AFIYANTI ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
37220606110052ATIKA WASIMATUL HURRIYAH ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
38220606110106ATIQOH A'IZZAH ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
39 ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
40 ST. 2 / B. 203HUSNUL KHOTIMAH H S, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS SAIN DAN TEKNOLOGI
KELAS/RUANG ST. 3 / B. 205
1220601110026SOFIYAH FUAIDAH ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
2220601110027M. HASAN BAHRI ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
3220601110033FATIHA ADHA ADZKIYA ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
4220601110037DO`AUL ISMA MUFIDAH ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
5220601110064MARISKA AULIA NADHIFA NURHAFIZA ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
6220601110076HASNA MUTIARA PUTRI BUDIMAN ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
7220601110106AINI INTAN NUR LAILIYAH ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
8220602110017KHORIDATUL BAHIYA ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
9220602110028ARI SULAIMAN ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
10220602110043NAHDYA ZAHARA ARROHMA ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
11220602110089M. ACHSAN HARI WIJAYA ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
12220602110124NAUFAL ARRAFI TRISNANDA ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
13220602110127AISATUNNADIYA KOMALA MURSYID ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
14220602110132ZUHAIRINI SHABRINA ZAKIYAH ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
15220603110021RISA NABILA NASUTION ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
16220603110075RANGGA DWI PRAYOGA ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
17220603110078SYAMILA AINUNNISA ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
18220604110013HAFIDHOTUL LAILI ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
19220604110043MUHAMAD ILHAM. R ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
20220604110052ANISA HAYATUN NUFUS RAHMAN ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
21220605110030IQBAL HARISH MUSYAFFA ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
22220605110078AHMAD FADHLI DZILIKROM ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
23220605110082`IZZAN NUHA ZAMRONI ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
24220605110088MOCH. ALFAN MIFTACHUL HUDA ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
25220605110094MUHAMMAD ABYAN MAKARIM ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
26220605110154LENY LATIFATUROHMAH ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
27220606110005FITRIA NINGSIH ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
28220606110008BARLIANA FARAH ANDINI ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
29220606110014ANDY MIFTACHUS SURUR ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
30220606110066NYIUR ESA NAUFAL SALSABILAH ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
31220606110068AQLIN MARDIYANA ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
32220606110112ACHMAD BIMA SYANDI AL-FIRDAUS ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
33220607110007NUR LAYLI ROSYIDA SAFITRI ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
34220607110035LATIFATUR ROHMAH ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
35220607110043ALFIZA NUR NANDAYANI ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
36220607110059ALIFIA SALSABILA TIFANI PUTRI ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
37220607110081RIZKY PUTRA ANDRIAN ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
38220607110082MOCHAMMAD NUR FAKHRUDDIN ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
39 ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
40 ST. 3 / B. 205Hadi Nurdi Hamzah, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS SAIN DAN TEKNOLOGI
KELAS/RUANG ST. 4 / B. 206
1220601110030MUHAMMAD MUSTAQIM ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
2220601110032FARIDATUL FAUZIAH ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
3220601110034NAHIROTUL LU`LU`AH ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
4220601110068ROSSIMA EVA YULIANA ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
5220601110082NISAA ATI SURYANI ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
6220601110083JEEM SHABIGH BADAR RAMADANI ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
7220601110088ALFINA ROSYADI ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
8220601110090HANANI ZUHARA ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
9220601110092EMIL FUAIDAH ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
10220601110105EVELIN NUGA FITRAH ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
11220602110014SHOHIBATUL MAILINDA ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
12220602110027USWATUN HASANAH ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
13220602110030ROHMATUL ILMIA ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
14220602110041ANDINI FITRI NUR FADILAH ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
15220602110049ZILVIA INAYATUL MA`LA ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
16220602110071FAHIMUDDIN DA ARIANTO ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
17220602110074NAILA FARADIKA ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
18220602110078CHASANATUL KHULUQIYAH ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
19220602110123PUTRI EKA APRILIANA ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
20220603110016EXSANDA AURIEL MUHIBAH ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
21220603110030ANGGUN MEILANIE ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
22220603110047ADISTI NADYA PITALOKA ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
23220604110009NABELA PRAMESTI KUSUMA ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
24220604110055MUHAMMAD FAIQ AD DZIKRI ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
25220604110057MOHAMAD BADRUS SYAROF AL-FATIH ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
26220605110002LAILATUL FADHILLA NUR HIDAYATULLAH ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
27220605110048HANIYAH ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
28220605110076SHOLAHUDDIN AL AYYUBI ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
29220605110101FAIZUL HUDA ALAFI ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
30220605110127NABIL ULWAN MUHAMMAD CAESAR ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
31220605110162KAUTSAR QURAISY AL HAMIDY ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
32220605110165NUR MUHAMMAD NAJIBURROHMAN ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
33220606110013FAIZZA ARIF ARROSYID ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
34220606110114A. NAUFAL ABDY ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
35220606110115FAUZY BAYAZID YILDRIM ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
36220606110117MUHAMMAD NABIL MUJAHID ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
37220607110003AMALIA SHOFIYATUN ROHMAH ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
38220607110055NAUFAL CHANDRARUNA SHADHIKARA ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
39 ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
40 ST. 4 / B. 206M. RIFQI JUNAIDI, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS SAIN DAN TEKNOLOGI
KELAS/RUANG ST. 5 / B. 207
1220601110004AISYA FATIMATUZ ZAHRA ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
2220601110006AMMAR DZAKY ROSICH ALDIN ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
3220601110022NUR AZIZAH ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
4220601110038MUTIMATUL FADLILAH ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
5220601110065KHOIRUN NISA ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
6220601110100MOHAMMAD ALVI SAFRUDDIN ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
7220601110101R. ZELFI FEBRINA ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
8220602110006DINDA KHAIRUNNISSA ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
9220602110020NANDA TSURAYA SALSABILA ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
10220602110022NOER DIANA KHOLIDA AMIN ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
11220602110029AIS HIDAYATUL UYUN ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
12220602110039SELVIANA ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
13220602110055AIDAH ALYA MUFIDAH ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
14220602110099NUR FAIZA ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
15220602110116SYIFAA HIBATILLAH DAMAYANTI ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
16220603110024MUMTAZA ATABIL FADHILAH ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
17220603110026FARIDA MUALIFATUS SA`DIYAH ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
18220603110027NUR LAILI AMALIYAH MUFIDAH ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
19220603110076NAILA MAS`ADATUS SYARIFAH ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
20220604110050IMAM ADIB NUGROHO ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
21220605110047SANIA NABILA SALSABILA ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
22220605110073IZZA SYAHRI MUHARRAM ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
23220605110123FAUZA MILLATA HANIFA ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
24220605110131ALFARIZ MUHAN MANDEGA ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
25220605110146ACHMAD FURQON RACHMADIE ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
26220605110149MAULANA HAEKAL NOVAL AKBAR ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
27220605110173SULTHAN ARYA PUTRA SOPANDI ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
28220606110016FARIZ SALMAN RUSDIAN ANDRIANATA ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
29220606110030AHMAT JABBAR ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
30220606110039MUHAMMAD FIMAS ALFIN MUBAROK ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
31220606110048ZAHRANDIKA SETYA AINUL FIKRI ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
32220606110054TABINA HANALZENA ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
33220606110055NASFA RATNA NURALIZA ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
34220606110101MUHAMMAD IHSAN MUZAKKI YUSRIZA ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
35220606110105MUHAMMAD ALFAN AFINI MAULAYA ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
36220606110111DHIYA ARRUZAINA IMTINANI ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
37220606110121ADI CAHYADI ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
38220607110010ABHIRAMA DWI PUTRO ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
39 ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
40 ST. 5 / B. 207SUPRIYANTO, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS SAIN DAN TEKNOLOGI
KELAS/RUANG ST. 6 / B. 208
1220601110024ATHIFAH RORO SYAHADAH ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
2220601110067FARAHNAS IMANIYAH PRANATA ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
3220601110073ZULAIHA ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
4220601110094AZZAHRA KHARISMA AULIA ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
5220602110015NANDA DIESTY AMELIA ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
6220602110042MAULANA SAPUTRA ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
7220602110052ZAINUL MUJIBI ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
8220602110056NOVIA FITRI RADITA ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
9220602110094SALWA SALSABILA ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
10220602110098RANY HILYATAN NISA MARDLATILLAH ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
11220602110102MEYLANI SHOLIKHATI ZAHRA ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
12220602110129ELISNA TRIJAYANTI ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
13220603110049IZZAH HANIYAH NURARINI ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
14220603110059PUTRI SEPTIANI EKA PRATIWI ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
15220603110083NAJMATUN NAYYAR ALHUMAIRA ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
16220603110087ABDUL HALIM AMRAN ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
17220604110005ARIANI TRI WAHYUNI ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
18220604110016MOHAMMAD ATON BADOWI YUSLAM ALI ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
19220604110034MUHAMMAD SAPTA BIMO UTOMO ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
20220604110037MUHAMMAD FAIZ ABDILLAH ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
21220604110040SYARIFATUNNISA` EKA APSARINI ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
22220605110023NUR FARANITA QUTHRATUN NADA ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
23220605110035SITI WASI`ATUL MAGHFIROH ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
24220605110037SIVANA FIRDAUSY KHURRIYA ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
25220605110051GUSTI RISNA MAWARNI ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
26220605110096NIZAM HUKMUL KAUTSAR ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
27220605110138LAILATUL KHOIRIYAH ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
28220605110140ZIDAN FIRDAUS TIRTA ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
29220605110144LAUDZA ATSILA PRASETYO ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
30220605110147MUHAMMAD RAMADHANI PASULLERI ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
31220606110032ROKHIQUL ANNAS ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
32220606110044NAILA CHAFIDZ ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
33220606110079ARSHALNA BILLAH CHASYINA ZAIN ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
34220606110096RUSTAZIM SAPUTRA ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
35220607110011PRIAJI DEWA SASIKIRANA ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
36220607110016RAAFI HAADII MAHDIYAN ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
37220607110037ACHMAD FAIZAL RAMADHANI ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
38220607110053ANGGA YANWAR SAPUTRA ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
39 ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
40 ST. 6 / B. 208H. ABDUS SHOMAD, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS SAIN DAN TEKNOLOGI
KELAS/RUANG ST. 7 / B. 209
1220601110002DIAH MARIATUL ULYA ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
2220601110039ROUFUR ROCHIM ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
3220601110055ADDIN ZULFAN KEMAL ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
4220601110059EZRA SAKTI BHUWONO ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
5220601110062ZUHRUFUL HIKMATUZ ZAHRO ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
6220601110074SAFINATUN NAJAH ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
7220601110075M. AZWAR ANNAS ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
8220601110078FARHAN ALWI ZIDAN ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
9220602110002RIMA DISTRIANI ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
10220602110008ARINA HIDAYATIKA ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
11220602110100MUHAMMAD FAQIH AL MUHTADI ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
12220602110107TRI ASTIKA HANA AISYAH ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
13220602110108YUSRI DESPA AZZAHRO ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
14220602110109RENI WIDIA ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
15220602110115FADILLA NUR SAFITRI ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
16220603110003MAULIDA HASANAH ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
17220603110028RIZKA ALIFIATUR ROHMAH ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
18220603110036RADIVA HIDAYATULLAH ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
19220603110084FATHIN FARIHA ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
20220604110021MANNANU MINNI SAELILLAH ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
21220604110041NATASYA APRILIA PUTRI MURYANTO ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
22220604110064MUHAMMAD IQBAL ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
23220605110004GAVRILA PANDITA ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
24220605110012POPI MERKURI ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
25220605110060AGAM JATIMULYA ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
26220605110063MUHAMMAD HAFIDLUL QOLBI ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
27220605110066LALU EGIQ FAHALIK ANGGARA ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
28220605110067AHMAD GHIFFARI FADHIL SAPUTRA ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
29220605110072MUHAMMAD MUMTAZ SYAHRIE JAHIDY ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
30220605110090MOHAMAD RIZKI ALDIANSYAH ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
31220605110169HUSNUL KHATIMAH ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
32220606110018QUINTAN SEPTIANA ANGGAR WATI ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
33220606110077FADHILLAH RAMADHANI ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
34220606110078ALMA NUR WAHIDAH ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
35220606110110BASITH TAUFIQUR RAHMAN ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
36220606110120NUR AISYAH INFITAKH KAMALIYA ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
37220607110030AHMAD NOOR ROMADHAN ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
38220607110041INTAN AMELIA RESTI ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
39 ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
40 ST. 7 / B. 209Bahroin Budiya, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS SAIN DAN TEKNOLOGI
KELAS/RUANG ST. 8 / B. 210
1220601110007FATMATUZ ZAHRO ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
2220601110043NASFAH NUR ANDITA AGUSTIN ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
3220601110066CHEISA VANNY REZA VAHLEVY ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
4220601110079MOHAMAD IQBAL ZAKARIA PUTRA ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
5220602110009ADELIA OKTAVIANI PUTRI ROSYIDIN ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
6220602110018ANDINA SHERLYANA DEWI ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
7220602110036DIAN SEPTI FAUZIYAH ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
8220602110045CHELIN INDISYAH PUTRI ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
9220602110046WINDRI NURYANTI ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
10220602110057YELSI ODINAH JOMINIAN ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
11220602110073YOLARISA IZZATI KHAFSAH ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
12220602110084NURIL NUZULIA AFIFAH ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
13220602110090FARADILA ZAHROTUL NUR AZIZAH ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
14220602110096INTAN ADHE PUSPA ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
15220603110045AZZAHRA NABILLA MAYLANI ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
16220604110031AGUSTINA JAMILLA ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
17220605110011PUTRI ARIYATI ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
18220605110031MUHAMMAD SAIFU AINURROFIQ ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
19220605110091MUHAMAD MAULANA AKBAR ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
20220605110092CITRA AYU PUTRI NINGRUM ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
21220605110110MUHAMMAD HASAN ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
22220605110113LAILY SABRINA HAPSARI ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
23220605110116RADIFAN ROIHANUL FIQRI ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
24220605110119TEGUH DARMA PINANDHITA ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
25220605110122ERHAM KANUGRAHAN ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
26220605110128ALFITO ZAKARIA ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
27220605110135QONITA NASHIFA ANABILA ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
28220605110136MOH. MUSA AL KADZIM ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
29220605110180HASYIM HUSEIN ALHABSJI ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
30220606110041FIKRI HAIKAL IBNU TAUFIK ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
31220606110050SABRINA DINDA UTAMI ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
32220606110080MUHAMMAD IZZUN NI`AM ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
33220606110107YUDHISTIRA IRFANDALFIALI DWIPHAYANA ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
34220606110109D`LLIAN NOVIANTUBA ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
35220606110123ARIFATUL KAMILAH ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
36220607110044NUR SINTHA AYU KINANTI ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
37220607110060MUHAMMAD MULTAZIM ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
38220607110083NADYA EL GINA MUTHMAINNA ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
39 ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
40 ST. 8 / B. 210AGUS MAULANA FIRDAUS, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS SAIN DAN TEKNOLOGI
KELAS/RUANG ST. 9 / B. 211
1220601110093MUHAMMAD HAIDAR AL GHIFARI ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
2220602110007MUHAMMAD ZIHAUL IHSANI ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
3220602110063MUHAMMAD FAJRI JULIANSYAH ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
4220602110086MURTADHON DEWANDRA YUDISTIRA ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
5220602110104REIKI PRISTI KHAIRANI ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
6220603110007PANJI DIMAS MAHENDRATAMA ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
7220603110068RIRIN FAUZIYAH ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
8220603110082EVA KURNIAWATI ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
9220603110089SABRINA DIFA ATMAJA ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
10220604110017PUTRI NUR CAHYANI ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
11220604110022NURUL WIJAYANTI ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
12220604110025OVIN NUR FAJJRIA ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
13220604110046RAFLY AKBAR ELFAHMI ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
14220604110059QONITA MELANI PUTRI ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
15220604110061AJENG SEPTY ARINI ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
16220605110013TANTRI FAJARRIA ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
17220605110017FIRNA ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
18220605110033AISYAH NUR FITRIYAH ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
19220605110043ZAUDA SALMA SALSABILA ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
20220605110069MUHAMMAD FAQIH ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
21220605110086MUHAMMAD FAHMI AKBARSHAH ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
22220605110156JENNY ANGELS AYU INTANIA ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
23220605110164MUHAMMAD HAIKAL ABDA`U ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
24220605110172FAUZIAH PUTRI UTAMI ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
25220605110186UMI FARZAH NADLIROH ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
26220606110007IQBAL LATIFUDDIN ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
27220606110017BELVANA FIDELA LATIFAH ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
28220606110022QUNDHORI ABDUL KHODIR ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
29220606110025CHALIDA MUTIA AZ-ZAHRA ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
30220606110027RAHMADINA FIRAMADHANI ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
31220606110036ALYA NABILAH FARIHANI ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
32220606110061ZAMILA META ZAKIYYAH ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
33220607110012NASRULLAH ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
34220607110027QURROTI A`YUNNINA ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
35220607110031KHARISMANIA MUTIARA ISLAMI ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
36220607110040MOH. HANIF MUBAROK ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
37220607110064MUHAMMAD RIDWAN YASIN ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
38220607110079M. MU`TI ALI FIRMANSYAH ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
39 ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
40 ST. 9 / B. 211MOH. SOLEH, M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS SAIN DAN TEKNOLOGI
KELAS/RUANG ST. 10 / B. 212
1220601110001AFIFATUL ALYYAH ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
2220601110011ANIFATUN NISA` ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
3220601110023MARDATILLAH ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
4220601110025SHOFIYATUL MALIK MUMTAZA ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
5220601110042SAILA FARIZQIYAH ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
6220601110044ABIDAH FAIZATUL FIRDAUS ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
7220601110050RADEN ARYA GADING ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
8220601110060SITI MUTIA MAHARANI ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
9220601110080NISA` NUR ROCHMA ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
10220601110086IVANA DYAH ERIKE ALMIRA ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
11220601110099SILVI NUR AFIFA DARMAYANTI ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
12220601110103SALMAN ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
13220602110013NUR FARIDA ARIYANTI ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
14220602110021RENDHA MAULANA HARITZAH ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
15220602110054RIZKI SRI LESTARI ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
16220602110061SAFA SALSABILAH ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
17220602110066RATNA FEBY ASTUTI ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
18220602110067AVINA ANJALIA ALFANT ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
19220602110092MUHAMMAD LAMALIF ASYABILYAMIN ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
20220602110110BULAN GALUH LISTYONINGRUM ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
21220603110014ADINDA LAILATUS SA`DIYAH ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
22220603110017SHAFIRA AURA PRINCESS SUHARTONO ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
23220603110023SHAVARANI SHALAISYA NABILA ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
24220603110043SITI FATIMAH ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
25220603110044SITI AMINATUZ ZUHRO ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
26220605110104UMAR RAMZY ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
27220605110139SYAFRI MAULANA ALFATIH ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
28220605110163EGA OKTA SYAFAN PRAYOGA ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
29220605110168AHMAD FAIZ ABIDIN ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
30220606110023ANDRE FERNANDO ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
31220606110024ADITYA SYAHRUL REZA ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
32220606110049ADIPUTRA HANIF ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
33220606110083MUHAMAD FATHUR AHIMZA ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
34220607110018MUHAMMAD DIMAS RAVINDRA ADITYA ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
35220607110034ROSELIND OKTOVANIE ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
36220607110056AKMAL INSAN ALAUDDIN ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
37220607110071AHMAD MIZANUL IMAN ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
38220607110072ROFIATUL LAILI ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
39 ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
40 ST. 10 / B. 212VERY ERAWANTO, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id
FAKULTAS SAIN DAN TEKNOLOGI
KELAS/RUANG ST.11 / B. 213
1220602110106KENSHI FAZA DHI`FAN FIDINIAR ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
2220603110034ADAM JORDAN ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
3220603110058IMA RIZA FAHLUZI ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
4220603110060NURUL FATIN ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
5220603110064SIDRAHZAID PERI AGUNG ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
6220604110003AL FIYATUZ ZUHROH ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
7220604110011MAULIDIYA UMAYYAH ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
8220604110033RODHIYATUL ALFI AMALIYAH ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
9220604110039ZANNUBA QOTRUNNADA ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
10220604110044FALIZA BERLIANI ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
11220604110058ADINDA AVRILIE DELAILLA ZAHRA ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
12220605110005LAILATUL ILMI SILVIANA ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
13220605110021HAYA VELDA RAFIDAH ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
14220605110032SUCI RAMADANI ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
15220605110050WILDAN TAUFIQURRAHMAN ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
16220605110062YOZA SETYA FEBRIYANTI ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
17220605110077FACHRIZAL FAZZA ASHARI ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
18220605110081AHMAD ZANUAR DITO ANANDA ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
19220605110083RIFDA ANGGRAINI ASTUTI ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
20220605110085PUTRI NABILLA RESTYANI ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
21220605110126MUHAMMAD ANDREAN HIDAYATULLAH ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
22220605110159RIZKY FADILAH AKBAR ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
23220606110012AZKA AFKARINA ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
24220606110028SYAHRUR RAHMAN SIREGAR ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
25220606110029ALAN FANANDA ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
26220606110035TATA SAVINA CAHYA KAMILA ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
27220606110038NUR HARDIANSYAH ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
28220606110060NUR KHOFIFAH ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
29220606110064ALIF PUTRA AULIA ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
30220606110069TITANIA VEGA HERMANTO ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
31220606110087NI`AMAH RIDHA IZZATI ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
32220606110094ACHMAD HAFIDZ FATKHUR RIDHO ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
33220607110001SITI MUSTOFIA ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
34220607110014AFIFATUZ ZAHRO ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
35220607110019TSANNIATUZ ZAHRO AMINUN ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
36220607110042WILDAN RIDYA PUTRA PAMUNGKAS ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
37220607110070MOCHAMMAD ULINNUHA ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
38220607110080MUHAMMAD IQBAL ANNASYITH ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
39 ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
40 ST.11 / B. 213Nurul Imamah Aini, SS, M.Pd.I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
PROGRAM KHUSUS PENGEMBAGAN BAHASA ARAB
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, Website ppb.uin-malang.ac.id E-mail ppb@uin-malang-ac.id